Voorgeschiedenis

In 1906 is door de NAB het initiatief genomen een MTS op te richten en dat is in 2006 dus honderd jaar geleden! Tien jaar geleden bestonden er nog plannen het gebouw te slopen. Dit is niet gebeurd, het is nu in gebruik als verzamelgebouw voor startende bedrijfjes.

HTSin1918
item10

Het gebouw in 1920 nog aan de Croeselaan 325 tot 1932, daarna zou deze laan Vondellaan genoemd worden.
Rechts een foto genomen vanaf de watertoren aan de Vaartserijn in 1918.

item2aitem12

Boven een ansichtkaart uit ± 1932 en rechts de tekenzaal van vroeger. Hieronder de Vondellaan in 1987 en rechtsonder een luchtfoto uit 1939. Zo was het eens . . .

item8
item6

De plaquette van wit marmer die in het portaal van de Vondellaan hing, hangt nu in het gebouw (voormalig DETAM) aan de Nijenoord. De tekst luidt:

Ter voorziening in de dringende behoefte aan Middelbaar Technisch Onderwijs is, krachtens besluit der Algemeene Vergadering van 23 juli 1908, deze Middelbare Technische School voor de Bouwkunde opgericht door den Nederlandschen Aannemersbond, daartoe door Staat, Gewest en Gemeente krachtig gesteund en door Z:E: A.S.TALMA. Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, op 12 sept: 1910 plechtig geopend.

Het ding is dus daar veilig, al hoort het natuurlijk in het gebouw aan de Vondellaan thuis.

Van 1957 tot 1986 zou de opleiding HTS genoemd worden, daarna ging het op in het HBO. Eind jaren '90 zou het naar de gebouwen aan de Oudenoord/Nijenoord verhuizen. In de gebouwen aan de Vondellaan zou nog enkele jaren de HBO+ opleiding Restauratie en Bouwhistorie gehuisvest worden (waar ik als part-time docent nog projekten heb begeleid) tot die ook naar de andere gebouwen vertrok. Daarna waren er plannen het gebouw helemaal te slopen, gelukkig is dit beperkt gebleven tot de aanbouwen waarvan de "laatste" steen in 1959 door Burhoven Jaspers werd gelegd en staat het gebouw er weer -ongeveer- zo bij als bij de oprichting. In het gebouw zijn nu startende bedrijfjes ondergebracht.

Op regenachtige winterdagen kijk ik weer eens rond op het www en zie dat de UTV in 2013 haar 100-jarig bestaan viert, zij hebben een prachtige Almanak uitgegeven in feb.2014 waarin de geschiedenis van de HTS is vermeld. In dezelfde periode hoor ik van een medeleerlinge van het Bonifatiuslyceum dat haar opa dhr. Lijdsman daar jarenlang directeur is geweest.

In het Utrechts Archief vind ik een krantenartikel waarin staat dat dhr. Rademaker in oktober 1965 direkteur van de HTS wordt. Direkteur Burhoven Jaspers blijkt kort na zijn laatste diploma uitreiking (aan ons) te zijn overleden.

.

Cees Smit († 2012) met dochter op zijn arm neemt zijn diploma in ontvangst. Derde gezicht van rechts Burhoven Jaspers.

CeesSmits
Voorgeschiedenis