mijn website

"Een leven lang dingen doen" is de titel die ik deze website voorlopig meegeef. Het gaat over alles wat je in het leven meemaakt. Verdween dit vroeger in plakboeken die zoekraakten en niemand eigenlijk in kon zien, dat kan nu anders. Zoals ook foto's en films gedigitaliseerd kunen worden, kan het hele leven dat ook. In de linkerkolom, de hoofdstukken uit het boek. Om terug te keren steeds op de knop linksboven klikken.

Globaal is het chronologisch samengevoegd, maar afhankelijk van het onderwerp kan dat wel eens wisselen, door de knoppen is alles in de gewenste volgorde te bekijken. Hoewel het in mijn jeugd begint, kijk ik ook nog even terug naar de voorouders waarvan ik toch nog een redelijk stamboom heb kunnen samenstellen. In Duitsland tot in de 18e eeuw en Zeeland een eeuw verder. Van de schoonouders familie gaat het nog verder terug.

In de jaren 40-50 is het leven nog kinderlijk eenvoudig, al wordt het kort nadien al wel ingewikkelder wanneer mijn ouders gaan scheiden en ik er opeens twee broers bij krijg, doch deze periode gaat ook weer voorbij, maar met één broer beginnen we nog samen aan onze muzikale jeugd. Daarnaast zijn er nog vanouds de hobbies, die met treintjes, meccano, autootjes en kristalontvangers begint en die (veel) later op hun eigen manier weer terug komen.

Dat geldt ook voor het muziek maken, dat in de jaren vanaf '80 behoorlijk uit de hand loopt eigenlijk. Net zoals het zeilen met schoolvriendjes sterk vergroot terugkeert nadat we een gezinnetje hebben gesticht en een reeks "wonen" in binnen- en later ook buitenland voortzet, waarbij ik ook de uitgevlogen zoons betrek, tot in Nieuw Zeeland toe zelfs gaat het.

Het serieuze werk dat begint op of na de HTS op architectenbureaus en de academie, is in "het vak" ondergebracht, maar grijpt ook terug naar het eerste begin van SR die via de Industrieschool in de jaren '20 in de architectuur terecht komt en die zich in tegenstelling tot zichzelf nagenoeg onsterfelijk maakt doordat elektriciteits gebouwen niet weg te denken zijn.

Tussendoor zijn ook aan alle serieuze onderwerpen lichtere gekoppeld, met name door vakanties die op een of andere manier altijd aan een hobby of het werk gerelateerd zijn: varen, muziek, (industrieel) erfgoed.

Al deze 'dingen' zijn er ook oorzaak van dat ons huis museale trekjes begint te vertonen, door het bewaren en later weer verzamelen van wat uit een eerder levensfase verdwenen is. Door de nieuwe verdieping op ons huis -op zich al bijzonder na 30 jaar- is er ook de ruimte voor, al is een deel van het universitaire archief al elders ondergebracht. Na 38 jaar worden alle kozijnen vervangen, ook dat nog!

Eindelijk ook (weer) tijd voor familieleden, die we al lang niet meer gezien hadden of oude vriendjes die door het internet tegenwoordig eenvoudig terug zijn te vinden en dat leidt misschien weer tot van alles, bijvoorbeeld 40 jaar bijkletsen in de rust van Salvatierra. Daar hebben we er eigenlijk ook weer familie bij gekregen . . . .

jaren 40-50
automobiliteit
hobbies
tienerjaren
varen
muziek
wonen
het "vak"
mijn websitejaren 40-50automobiliteithobbiestienerjarenvarenmuziekwonenhet "vak"