AvBR 69-70

Geïnspireerd door een bezoek aan de gedachte lokatie aan de noordkust van Walcheren togen we aan de slag een strandpaviljoen te ontwerpen dat het hele jaar in gebruik kon zijn . . . onder aanvoering van Carel Weeber. Een zwart stuk geteerd hout ligt hier nog steeds!

londen70savbr31345x228shklavbr32345x228shkl

In het 3e jaar zou het allemaal anders worden. Naast de kleuterschool bij Baljeu en het Strandpaviljoen bij Weeber brandde de demokratisering los. Maaskant zou aan het eind van dat jaar tevergeefs naar een planpresentatie komen kijken, het werden vloeistofdia's: "Waarom gaan jullie niet gewoon een plan maken?" Ja, dat deden we inmiddels overdag al voortdurend. We maakten dat jaar ook een reis naar Londen en in Hasselt was het beruchte VNA-congres over Vernieuwende Nederlandse Architektuur. Jan Blom was daar niet aanwezig, het gerucht ging dat hij aan de Belgische grens als oproerkraaier van de architectuur was tegengehouden ...

hout2170x233shklbaljeusatys
AvBR 69-70