AvBR 71-72

Na de aanzet met Weeber in het derde jaar zou het studeren niet meer volgens het school rooster verlopen. Projekten werden willekeurig opgestart, in het IPO bediskussieerd en goed-gekeurd.

Eifunktie170x256shklikkes

Maakten wij juist ons het gebouw "Eigen", bij de direktie leefde het idee een onderkomen in het centrum te zoeken: meer op chique!
We gingen zelfs eens kijken op de Westersingel met fotograaf Wim Verschoor, zie foto links!
Het is nooit wat geworden dus de gouden plee bleef! Weliswaar als werkkast;-)

Ei2345x209shkl

Dan het Filmprojekt met de juist aangeschafte apparatuur in 1971, als culminatiepunt voor veel demokratisch geweld: zo werd ook het schilderen van het academiegebouw vastgelegd. Jan zeemt voor de laatste keer een sloopwoning. Onder leiding van Weeber begint het projekt "Openbaar Miljeu" het onderzoekt de gevolgen van de besluitvorming op onze woonomgeving dat gaat in 1972 vanzelf over in de VAKdiskussie over de eigen beroepsuitoefening. Veel diskussie op de AvBR, maar we gaan ook in het veld kijken en kiezen daarvoor de "De La Reyschool" in Den Haag.
Samen met de leerlingen vinden we uit hoe de ideale school er uit moet zien!

Belle van Zuylen uit 1971??

x237shkl
x226shklx229shkl
AvBR 71-72