bouwombouw III

BOB III verscheen nadat we de zg. Proefprojekten tot een goed einde hadden gebracht. De Synagoge in 's-Hertogenbosch, het Dommelbad in Ehv en Twee kerken in Nijmegen. Bovendien de studie naar Zes (omgebouwde) Kerken. We presenteerden BOB III in de Nieuwkerk in Dordt.

De Synagoge uit 1826/1886 ontworpen door I.Gosschalk (die ook de Westergasfabriek ontworpen heeft!) stond er in deplorabele toestand bij, bovendien weggestopt achter een woningblok uit de jaren '30. Naarmate het proces vorderde bleek de eigenaar steeds minder en de gemeente steeds meer bereid het gebouw geheel te restaureren. Gezien de aard van het interieur zou een gehoorzaal de beste funktie zijn.
Het gerucht dat de Dieze die onder het gebouw door loopt, open gemaakt zou worden bleek inderdaad werkelijkheid te worden jaren later.
Het afstudeerprojekt van Frank omvatte ook een blok woningen in de museumtuin.

Het Dommelbad zou een theaterfunktie krijgen.

bob3345x486shklbob32345x485shkl

De studie "Zes Kerken" omvatte een analyse van reeds hergebruikte voormalige kerken. In de meeste gevallen werd er in de kerken voor wonen gekozen als nieuwe funktie al dan niet als aanvulling op andere funkties (supermarkt, bibliotheek). De keuze voor wonen leek vooral ingegeven door de hoeveelheid subsidie die daarvoor beschikbaar was. Soms bleek het zelfs winstgevend.

bouwombouw III