bollenprojekt

In Zuid-Holland vormen de Bollenschuren een probleem: ze vormen een belangrijk onderdeel van het historisch landschap. Door schaalvergroting van het produktieproces raken steeds meer oude schuren buiten gebruik. Herbestemming lijkt hier vrij complex te zijn.

In het jaar van het industrieel erfgoed (1996) besloot men in de Bollenstreek aandacht te gaan besteden aan behoud van de steeds meer uit het landschap verdwijnende oude bollenschuren.

Museum "De Zwarte Tulp" nam het initiatief een projekt te starten om na te gaan wat de cultuurhistorische waarde van de bollenschuur was en welke mogelijkheden er konden zijn deze schuren te behouden in de toekomst.

Daartoe werd een Werkgroep Bestemmingswijziging oude Bollenschuren opgericht. een 6-tal deelonderzoeken werden in 1998 gepresenteerd in Noordwijk.

Nadien werd een Adviesgroep Bollenschuren opgericht om de resultaten van het onderzoek nader onder de aandacht te brengen om te komen tot een meer strukturele aanpak van behoud, bescherming en herbestemming.

bollen1700x952shkl
bollen1170x252shkl
bollen2170x252shkl
naar boven
bollenprojektnaar boven