De Ammers

Eigenlijk weet ik niet meer of we officieel een bouwvergunning gekregen hebben? Er ligt nog wel een brief van oktober 1974 waarin door de gemeente Streefkerk gewezen wordt op de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan en de Prov. Plassenverordening.

AmmersTeks
Molens

een stukje vrijetijdswerk: van een dia een grote perspectief tekening van de achterste molen gemaakt.

Achthonderd jaar eerder was het varen in de Alblasserwaard veel eenvoudiger!!

alblwaards
De Ammers