item2

Naar aanleiding van een lezing in het kader van de opleiding Restauratie op de post-HBO heb ik gereageerd met het aanbod een lezing te houden: gevolg ervan was dat ik als docent mee ging doen. Bovendien was deze opleiding ('s-avonds) in het gebouw van de HTS Vondellaan.

item2a1e
botterElbsbotterElb2s

Dat was allemaal in maart 1998, Maarten Fritz de toenmalige coördinator was reuze content met een bijdrage vanuit het fenomeen herbestemming en vanaf september deed ik gewoon mee met de cursus. Midden '99 rondde de eerste tweejarige cyclus af met -voor mij- een projekt over Polak&Schwarz en Textielmagazijn te Boekelo. Leuk was het met de hele groep op excursie te gaan, ik herinner me het stadhuis van Dudok te Hilverum en de reis naar Elburg inclusief bottertocht op het Randmeer. Mijn TUE diktaat werd heruitgegeven door de HvU. De coördinatie kwam nu in handen van Kees Geevers.
De tweede cyclus 1999-2001 kende projekten als de Gasfabriek in Deventer en het complex van de DRU in Ulft. Een leuke excursie naar het net verbouwde stadhuis van Utrecht waar later de diploma's van de 2e cyclus zou worden uitgereikt. Evaluerend overleg met de stafdocent(en) werd een deel van de taak: leuk. Echter voor de derde cyclus ging men uit van projektbegeleiding door de vaste staf en slechts een enkele lezing gaf geen voldoening. Toen de opleiding 'beloond' werd met een echte lektor werd de coördinator bedankt en ik hoorde verder weinig of niets meer van de opleiding. Men koos kennelijk voor een heel andere aanpak. Jammer, maar het was weer mooi geweest. Het gebouw aan de Vondellaan was inmiddels ook verlaten en het parkeren op het Oudenoord was ook geen lolletje;-)

In 2009 wordt een Erfgoed Academie opgericht waar in module 2 al Herbestemming aan de orde komt. Bescherming en behoud kunnen toch niet zonder studie naar herbestemming!! Voor de RCE en de Rijksoverheid wordt herbestemming nu een nationaal zwaartepunt!! Na 25 jaar dan toch nog.
Dat culmineert op 24 juni 2010 in een symposium . . . . voor Nederland een formele stap ("Je mag geen nieuw gebouw neerzetten voordat je aangetoond hebt dat er geen bestaand gebouw geschikt is voor die ruimtebehoefte" is het andere uiterste, maar het geeft de nieuwe sfeer wel aan. Na 25 jaar! Een mooi moment om het herbestemmen met een gerust hart aan de 'markt' over te laten, BOEi in mijn geval.
JeanBap is ook voornemens zich langzaam terug te trekken.

ErfgAcs
HBO+ restauratieHBO+ restauratie