herbestemming

Na de heftige bestuursperikelen in de periode "Deetman" was mijn taak bij de vakgroep volledig 'uitgekleed', mooi dan kon ik dan eindelijk eens werk maken van mijn onderzoekstaak en besloot deze in relatie te brengen met de Industriële Archeologie: herbestemming gebouwen.

bouwombouw I&II

Bij de vakgroep architectuur was Jos Naalden met een projekt BouwOmBouw, hergebruik van gebouwen begonnen. Nu lag het door onze botsing in mijn bestuurstijd niet direkt voor de hand om samen iets op te tuigen, maar toch kan dat in het academische wereldje en het zou allemaal goed komen! Het kontakt kwam nota bene tot stand in België bij de studiedag "Hergebruik van Industriële Ruimten" van de VVIA in de Gele Rijderszaal (1985). Ik was al vanaf 1981 aktief bij de VVIA.

Er was een drietal proefprojekten voorbereid door hem: twee kerken in Nijmegen, het zwembad in Eindhoven en de Synagoge in 's-Hertogenbosch. Van dit laatste projekt zou ik het voortouw nemen. Frank Keijzer zou als student in 1987 op dit projekt afstuderen.

BouwOmBouw I verscheen in '85 (Schattner en NS), BOB II in '86 (Marechausseekazerne), BOB III in '87 (Kerken) en BOB IV in '89 (OHG-Model en Kerken).

Er werden regelmatig ook symposia georganiseerd Seminar I in 1985 (Schattner en NS), Seminar II in 1986 (Marechausseekazerne).

Door deelname aan de Beurs stand van de Faculteit konden we ook op de Bouwbeurzen ons onderzoek promoten (foto's van de stand). De Faculteit publiceerde daartoe ook jaarlijks publikaties (Bouwjaar).
De wetenschappelijke aanpak voor wat vroeger verbouwen heette sprak velen aan.

In een vroeg stadium (1987) kwamen wij ook in kontakt met Josien Stehouwer van het LOKV in Utrecht die met Tjeerd Deelstra het boek "Sloop of Hergebruik" geschreven had. In 1989 zou ik nog eens een lezing houden voor de Werkgroep Ombouw Panden (WOP) over herbestemming van kerken.

De eerste vakpublikatie was in R&O 1987 (red: Nel Meeder) Daarna volgde het onderzoek Mercurius I en De Adelaar i.o.v. de provincie Noord-Holland.

Dit alles speelde zich af tot 1990 toen Jos Naalden met FPU ging en ik part-time (wachtgeld) ging werken. Vanaf dat moment zou ik mijn onderzoeks inspanningen vnl. thuis doen en dan meer op het gebied van IE. De eerste grote klus was het boek Herbestemming industrieel erfgoed in Nederland (HIEN).

BTB, van oorsprong bureau toezicht bouwwezen of zo, die al lang geleden toeleverende faciliteiten voor de bouwwereld organiseerde, richt zich nu op meer initiërende activiteiten in de bouw. Zo vestigde zij in hun jaarlijks boekwerkje de aandacht op herbestemming waartoe Gerard Kerkvliet na een uitgebreid interview een artikel schreef over mijn activiteiten.

Ruim voor mijn afscheid in 1999 (FPU) kon ik nog een diktaat Herbestemming Industrieel Erfgoed afronden met daarin veel van het gedane onderzoek, in- en extern: voor mij een mooie samenvatting van het werk. Het zou nog een heruitgave aan de HBO Utrecht krijgen voor de restauratie opleiding, totdat de nieuwe lector de aandacht voor herbestemming op een zijspoor zette. Verkeerde keus zou later blijken!!

bouwombouw III
Mercurius (2x)
De Adelaar
bouwbeurzen
R&O
bouwombouw IV
btb-boekje
Diktaat 7351
herbestemmingbouwombouw I&IIbouwombouw IIIMercurius (2x)De AdelaarbouwbeurzenR&Obouwombouw IVbtb-boekjeDiktaat 7351