het boek HIEN

Het was toen nog echt zoeken naar informatie: "Waar stonden goede voorbeelden?" De uitgever moest ook eerst een goed beeld hebben van de inhoud. Voor mij zou geïnvesteerde tijd altijd ten gunste van een TU diktaat gebruikt worden als het boek niet door zou gaan.

HienshienIK2345x345shklhienIK345x367shkl

De golf publiciteit en de reeks lezingen die er op volgt hadden we niet voorzien, maar het hielp wel!!

EindhDbl880x705shkl
het boek HIEN