item2

Weer een buurman, deze wilde zijn kantoor in de Spaanse Polder verbouwen. In de gang liet ik diagonaal geschilderde stroken schilderen, over alles heen om zo de lange gang te 'breken'. Een vrijmi bar kon er kennelijk ook van af ...

reltek170x75shklHWZ
hwztek170x136shkl
HWZanen