industrieel erfgoed

Hoe het begon met de Narrowboat reis in 1977, zie het boek van de Bedford en de ladekast thuis. In 1981 gingen we met studenten op studiereis naar het land van de Industrial Archaeology. Het reisgidsje werd toen nog met schaar en lijm samengesteld.

de VVIA

In die tijd werden ook eerste kontakten op het vasteland met de de VVIA gelegd, ontdekt op een nachtelijk uur in Klein Willebroek door een affiche aan de muur ergens . . . Het kontakt met het Nederlandse erfgoedwereldje werd ook vaak in Belgiƫ gelegd, door een lezing in Gent op de beurs en door het Betoncongres in Gent 1986, waarvoor ik "Betonwoningen, ontwikkelingen tussen 1756-1926" schreef.
Prof. Oosterhoff van de TUD was verbaasd, dat iemand zo veel over "zijn" vakgebied wist.

In het kader van het zoveelste lustrum van de Fac. Bwk werd de High Tech vereerd, dus mocht een artikel over het feitelijke ontstaan daarvan in het boekje "Bakermat 1987" verschijnen.

Het boek begon op de presentatie in Delft van het Bouwtechniekboek van Oosterhoff (1988), waar Harry Bemelmans (oud 1e jrs student TUE) mij voorstelde aan PN. Zij waren al een tijd een boek over Hergebruik aan het opzetten, doch het stagneerde steeds door gebrek aan tijd. Toen ik eenmaal korter ging werken bood ik aan de trekker te worden.

Het projektburo PIE vanaf 1992, ontmoet op het Ticcih-Congres Barcelona/Madrid in 1992. Door het "winnen" van de Westergasfabriek Prijsvraag in 1993 werden de kontakten intensiever. Onderzoek Mercurius II en strokartonfabriek "De Toekomst", beiden i.s.m. Jan Boot in 1994. Daarna kwam het Jaar Ind. Erfgoed in 1996.

Het boek ging wel door en in 1994 op het congres in het MECC in Maastricht werd het officieel gepresenterd. een golf publiciteit zou daarna volgen. De vraag om informatie na het verschijnen was aanleiding tot het oprichten van de Stichting Herbestemming Industrieel Erfgoed (StiHIE) in 1995. In 2005 bleek dat de stichting zich overbodig had gemaakt en werd opgeheven.

Zelfs in Spanje kreeg het I E een eigen 'gezicht' naast alle andere activiteiten. In Bejar heb ik op verzoek een geschikt gebouw aangewezen voor een museum en daarvoor plannen bedacht in 1997, maar daar zou de burgemeester gepast misbruik van maken: einde projekt, voor mij, ons althans!

Een van de aktieplannen PIE behelsde het bezig gaan met herontwikkeling van I E (SPABIE). De aangestelde direkteur was afkomstig uit de woningbouwprojektontwikkeling. Met hem heb ik vele bijeenkomsten gehad (o.a. DRU, Nedinsco). De 3e direkteur van BOEi zou eindelijk de eerste restauraties uitvoeren.

De Commissie Erfgoed in IJzer en Staal werd in 1989 opgericht om zich bezig te houden met de cultuurhistorische waardering en behoud van ijzer- en staalconstructies. namens de TU/e trad ik toe. Recente onderzoeken van enige omvang: de Wagenwerkplaats te Amersfoort ('03 - '04, het WO constructie literatuuronderzoek ('04 - '05) en het in 2007 opgezette onderzoek naar (Hijs)Kranen.

Bakermat I E
het boek HIEN
Westergasfabriek
De Toekomst
het PIE
StiHIE
BOEi
industrieel erfgoedde VVIABakermat I Ehet boek HIENWestergasfabriekDe Toekomsthet PIEStiHIEBOEi