Ulft/Gendringen DRU

De eerste maal dat ik het DRU-complex bezocht was 11 mei 1996 met FIEN op excursie naar de Achterhoek: de eerste kennismaking met een Engels aandoend complex in Nederland. Kort daarop met de net opgerichte stichting StiHIE met 'ons' boek naar de directie van de DRU.

DRUafst1170x195shklDRU11mei96345x237shklitem4a

Een eerste studie naar de herbestemmingsmogelijkheden.

DRUstruct170x164shkl

Dus op 21 juni 1996 gingen we (Peter Nijhof, Henk Weevers en Ed. Schulte) met boek onder de arm op bezoek bij de toenmalige direktie van de DRU (van Liemt). Het gesprek vond plaats in het "loongebouw". De vraag die gesteld werd was of het "portiersgebouw" niet als kantoorgebouw in te richten was. We hebben het gebouw bezichtigd. Van het gesprek is verder geen verslag gemaakt. Per kwartaal hielden we kontakt, doch de plannen zijn nooit geformaliseerd.
Op 28 september 1996 verschijnt in De Gelderlander een paginagroot artikel over de DRU: in 1972 werd de gieterij al gesloten, het hart van de onderneming!
Ondertussen was 'mijn' TU/e student Derko-Jan Dollen aangevangen met zijn afstudeerprojekt over de DRU, hij studeerde in aug. 1997 af. Door deze kontakten werd in 2001 ook een relatie gelegd tussen het inmiddels opgerichte Nationaal IJzermuseum en de Cie EIJS met het doel de kollektie te verbreden en ook 'onze' kollektie "constructie elementen" deel uit te laten maken van dat museum. George Nieuwmeijer nam daartoe zitting in het Comité van Aanbeveling.
Inmiddels is bij de RDMZ het Coordinatiëpunt Industrieel Erfgoed opgericht (CIE) waar ik vanuit de TU/e donderdags wordt gedetacheerd. Samen met de eerste directeur van BOEi (Kamper) hebben we op 20 februari 1998 een cruciaal gesprek met de directie (Lelieveld//Huisman). Binnen het spanningsveld Rijksbescherming (+herbestemming) en sloop (behoud werkgelegenheid) voeren we overleg over de 'verbouwing' van het Beltman complex op zodanige wijze dat het bedrijf kan doorwerken en Rijksbescherming nog mogelijk is. Aan het eind van de middag besluit de directie het complex te verlaten en zal dit aan de wethouder meedelen. Het trajekt Rijksbescherming en herbestemming kan worden ingezet. Door de gemeente worden alle denkbare instanties bij het overleg betrokken, echter geen marktpartijen, men wil de planvorming in 'eigen' hand houden. Uiteindelijk verschijnt in januari 2000 het ontwerp "Structuurschets en beeldkwaliteitsplan" van het Projekt De Hutten. In 2003 verschijnt de uitwerking daarvan "Herziening ontwerp Hutten-Noord" waarbij BOEi onder leiding van de 3e directeur Arno Boon de restauratie/herbestemming voor zijn rekening neemt en Klaassen Vastgoed Ontwikkeling de nieuwbouw zal realiseren. In 2004 staat het complex op de Rijksmonumentenlijst. Al touwtrekkend gaat de planontwikkeling verder, in 2005 verschijnt een stedebouwkundig plan van KuiperCompagnon (overgenomen door SAB Arnhem?),waarin de SSP hal als strijdpunt aanwezig blijft. In hetzelfde jaar ontwerpt Taneja-Hartsuyker een plan voor het IJzermuseum in de vm. afbramerij/gieterij. In 2006 verschijnt "het Gietelinck" met de plannen voor het inmiddels beschermde industrieel erfgoed, de RDMZ pruttelt nog een beetje tegen.Op enig moment in dit traject wordt door BOEi

DRUstruct03170x156shkl
DRUstruct05170x105shkl
DRUafst2170x237shkl
IJzermus1345x272shklIJzermus2345x229shkl
DRUopenings

Ron Spaan als projektleider aangesteld. Hij is in 2001 aan de HBO+ Restauratieopleiding in Utrecht afgestudeerd op het DRU projekt. Dan begint de vaart er in te komen in het projekt, in 2005 ontstaat er een nieuwe gemeente Oude-IJsselstreek wat het verzorgingsgebied van de aan de DRU toegedacht funkties zal vergroten! Begin 2007 beginnen de werkzaamheden aan het complex, te beginnen met de bodemsanering. Vanaf dit moment verschijnt de informatie in de BOEi Nieuwsbrieven, een jaar later verschijnen de Nieuwsbrieven onder de eigen naam: "Het Gietelinck". Het portierscomplex wordt als eerste aangepakt: er zal een cultureel centrum van worden gemaakt onder de naam Cultuurfabriek DRU. Van tijd tot tijd worden er barbeque's georganiseerd om de snelheid van het verbouwen te verhogen ;-)
Het hoogste punt wordt in maart 2009 bereikt. Bij de opening 28 oktober 2009 wordt de naam "DRU Fabriek".
.

Ulft/Gendringen DRU