Leerlooierij

De Leerlooierij aan de Bresserstraat in Oosterhout is vooruitlopend op de afronding van het MSP projekt door de Hart van Oosterhoutgroep voorgedragen om via een art.3 procedure op de Rijksmonumentenlijst geplaatst te worden. Door de eigenaar was mij ooit om advies gevraagd.

bresserfoto2345x233shklbresserfoto1345x234shkl1

Dat advies ging in de richting van behoud/herbestemming. Echter het idee om te slopen en er een appartementengebouw neer te zetten was lukratiever, alhoewel dat niet in het bestemmingsplan paste, maar soms werken ambtenaren heel erg mee in Oosterhout zodat iedereen zijn graantje mee kan pikken.
Voor 12 appartementen draaide niemand zijn hand om, het zou nog 10 jaar duren . . . .

November 2008:
Goed nieuws, Harm Meyer is met de restauratie van de schoorsteen bezig!!

bresserfoto3345x233shklbressergvl345x262shkl

Een van de schetsen die ik in 1997 maakte toen de HVM zich meldde als ontwikkelaar. Mijn idee was het om langs de straat de bedrijfjes behouden en boven een aantal appartementen. Maar het lokaas van slopen en 12 appartementen had toen zijn werk al gedaan Alleen de art.3 procedure zou het gebouw overeind houden en daarna kwamen er een paar ondeskundige lokalo's op af.

Uiteindelijke gaat OSDO het gebouw restaureren, architect Marina Moonen die ook voor BOEi de leerlooijerij in Dongen ontworpen heeft.
Aanvang restauratie in 2011

bresstkening700x503shkl
Leerlooierij