monumentencie's

Sinds de Monumentenwet van 1988 is er veel naar gemeentelijk nivo gedelegeerd. De eerste ervaring daarmee waren akties om behoud van de Margarinefabriek door de hart van Oosterhoutgroep. In 2000 zou ik in de nieuwe Monumentencie Oosterhout plaats nemen.

MonCieO170x232shklHvOgr345x262shklmoncieGeldr345x228shkl

De eerste echte aktie op gemeentelijk nivo betrof de voordracht ex art.3 van de Leerlooierij aan de Bresserstraat. Het gemeentebestuur was voornemens bebouwing toe te staan die qua omvang ver boven het bestemmingsplan gingen ("als pensioenvoorziening"), waardoor haalbare herbestemmingsmogelijkheden opzij gezet werden. Rijksbescherming eind 1999 kon sloop voorkomen, doch nadien kwamen er allerlei "koopjesjagers" op af met slechte plannen. Uiteindelijk is het toch gerestaureerd ...

Ik had al ervaring opgedaan vanaf 1998 als lid van de Monumentencommissie Geldrop. Ook met een burgemeester (oud-wethouder Oosterhout!) die zelf adviezen (her)schreef! Je maakt van alle mee op gemeentelijk nivo, maar in Oosterhout zou het nog gekker worden daarna. N.a.v. het samenvoegen met de gemeente Mierlo werd de Geldropse Cie in 2003 opgeheven!! Met een gezellig etentje (op eigen kosten van de voorzitter Wim Janssen) zetten we er een punt achter.

In 2000 werd op basis van nieuwe verordeningen in Oosterhout een nieuwe monumentencommissie ingesteld, aangezien ik nu toch met FPU was, besloot ik een poging te wagen de gemeentelijke monumentenzorg te ondersteunen. In de loop van de tijd ondervonden we steeds meer weerstand vanuit het ambtelijk apparaat, tekeningen werden niet verstrekt, stedebouwkundige adviezen werden niet gevraagd terwijl dat expliciet in de verordeningen genoemd werd, zelfs niet als we er zelf achter aan gingen. Toe het nieuwe diensthoofd de notulen van het overleg met de wethouder wenste aan te 'passen' was de maat dan ook vol. Van zijn kant zag hij kans de opheffing door te drukken als 'bezuinigingsmaatregel'. Een suffe Raad trapte daarin, het ging over € 8000,- (Voor het controleren van de hondenbelasting werd jaarlijks €40.000,- uitgetrokken).

Daarna als kleine zelfstandige het plan "Schip voor Schut" van Piet Hohman voor een herbestemming van de oude sluis 1 in het Wilhelminakanaal uitgedragen op de 1e nationale Sluizendag.
Ondanks dat ik goed op de hoogte was met het landelijke Wederopbouwprojekt èn toen nog in de gemeentelijke monumentencommissie zat, bleken er heimelijk gesprekken geweest te zijn over de Nazareth kerk die ik op eigen initiatief al onder de aandacht van de RDMZ had gebracht. Vanuit Spanje kon er toch nog landelijk aandacht georganiseerd worden over het handelen van de gemeente ;-)
.

Leerlooierij
Geldr2s
sluis1170x110shkl
IMG0995170x128shkl
monumentencie'sLeerlooierij