het PIE

Ter ondersteuning van het Monumenten Selektieprojekt werd voor de specifieke objekten die onder de noemer industrieel erfgoed vielen het Projektburo Industrieel Erfgoed opgericht. Op het Ticcih-congres te Barcelona in 1992 liep ik de heren tegen het lijf!

Als in 1988 het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) van start gaat, leeft van het begin bij insiders de vrees dat er te weinig kennis van en over het Industrieel Erfgoed bekend is. Dat leidt er toe dat er in 1988 een Commissie Industrieel Erfgoed ingesteld wordt. Deze produceert in 1990 een Adviesnota met de titel "Industrieel Erfgoed en de Kunst van het vernietigen. Eind 1991 komt de Minister van WVC met een standpunt dat het inrichten van een speciaal projectbureau voor het industrieel erfgoed wordt ingesteld, in principe voor een periode van 4 jaar. Gezien de beperkte middelen voor het bureau dient het PIE samenwerking met 'het veld' te te zoeken. Het bureau wordt ondergebracht bij de RDMZ te Zeist.
Ten behoeve van de waardestelling binnen het MSP project worden een 40-tal branchestudies verricht, die de de gebruikelijke architectonische en kunsthistorische aanvult met cultuurhistorsche criteria die voor de verschillende branches moeten gelden.
Voor behoud van de t.z.t. te beschermen objecten zullen ook mogelijkheden moeten worden aangedragen voor herbestemming en rehabilitatie. Daartoe worden diverse gedachten ontwikkeld (SPABIE, STEKIE en STIBIE), hieruit zal in 1997 BOEi voortkomen. Daarnaast is het van belang draagvlak en interesse van 'het publiek' te verwerven. Naast het bestoken van de media wordt het initiatief "Jaar van het Industrieel Erfgoed" bedacht dat in 1996 het einde van het projectbureau inluidt.

KunstVern1991s

Hoewel ik zelf druk doende was met het boek over herbestemming moest de actualiteit niet uit het oog verloren worden. Het Esso benzinestation van Doduk langs de A2 moest weg!! En in Sas van Gent vonden ze dat ook van het Walzenmolens complex. Het Projektbureau Industrieel Erfgoed wijdde daar specifieke publikaties aan.
Eindlezing Jaar I E in 1996

EssoDudok345x490shklSasvG345x491shkl
zaandam345x233shkl
het PIE