Projekten

Naast de studie en het werk waren er ook eigen ontwerpwerkjes. Behalve de verbouwing van de eigen boerderij kwam het huisje in Terheijden en het ontwerpen van de woning in Oosterhout. Zo bleven er steeds wel wat 'dingetjes' te doen.

Dakkapel Verenigingstraat 48 Utrecht 1964 Voor een timmerman op de bouw in mijn praktisch jaar een bouwaanvraag tekening gemaakt. Mijn eerste eigen praktijk ;-) (zie praktisch jaar HTS)

Mas te Malaucène (F) 1967 Voor de leraar Frans van de HBS (Th. Hazelzet) tekende ik een verbouwingsplan voor zijn Mas (boerenwoning). Het moest de eerste zijn van een aantal grootse plannen, maar het bleef er bij. Toen we in 1979 met de Bedford langs kwamen, was er nauwelijks nog iets gebeurd;-) Theo is in 1991 overleden en in Malaucène begraven.

Park Stokhorst, Enschede 1970 In 'samenwerking' met Hopman Delft flexibele woningen ontworpen als freelancer. De samenwerking duurde niet erg lang!

Recreatiewoning, Terheijden 1971 (in 1997 gemeente Oosterhout) Aangezien de schoonouders ook wel eens een dagje wat verder van de zaak wilden verblijven gingen ze op zoek naar een recreatiehuisje in Brabant. Zo kwamen ze op een gegeven moment op Bergvliet terecht, tegenwoordig Landgoed Bergvliet. Behalve wat houten huisjes lag er ook een fundering te koop. Het plan behelsde een wat hokkerige plattegrond en een lage verdieping. Door alles opzij te schuiven ontstond een ruime kamer met open keuken, langs de schoorsteen wentelde de trap zich omhoog naar de verdieping die wat hoger werd opgemetseld zodat er veel meer stahoogte kwam. Andere huisjes zouden later allemaal grote dakkapellen maken, wij volstonden (veel) later met een dakraam waardoor de berging slaapkamer voor de eerste kleinzoon kon worden, maar toen waren we al 28 jaar verder!

Sleep Inn Pekstraat Lelystad 1972 Op verzoek van Johann Koenis een plan ontworpen voor een 'matrassenfabriek'. Vanwege mijn ervaring met grote hallen (buro De Heer). Nooit meer wat van gehoord . . .

Stedebouwkundig plan 1972 voor de bouw van 14 Finse bungalows te Oudewater voor de heren Oskam en van Vliet. Er was een optie op het oude? voetbalterrein een aantal woningen te bouwen.

Eigen huis te Oosterhout 1972-1974 Naar aanleiding van het huisje in Terheijden gingen we eens in Oosterhout bij een oud HTS klasgenoot kijken in Oosterheide, een wijk tegen de bossen aan. Was hier geen grond te koop? Ja, dus en zo kwamen we op het idee hier gezamenlijk een Centraal Wonen unit te bouwen. Het duurde lang voordat we eindelijk een ontwerp naar ons zin hadden ontwikkeld. Bovendien deed de gemeente moeilijk toen ze begreep wat ons voornemen was op diue grond te bouwen: in de wet bestond geen "tweegezinshuis" en dus hadden ze geen trek, helaas hadden ze al aan twee partners gezamenlijk dat stuk grond verkocht, dus wat dat betreft zaten ze aan ons vast. Pas nadat ze in Dommelbergen toezeggingen hadden gedaan ander woonvormen te accepteren, konden wij ons op die voornemens beroepen en gingen ze "om". Inmiddels hadden we ook een ontwerp naar onze zin ontwikkeld. Toen was het nog een hele toer om een aannemer te vinden die het ook voor de door ons begrootte bouwprijs wilde bouwen. De grote bouwbedrijven bleken het dubbele te vragen voor wat wij een kasko oplevring noemden. Uiteindelijk vonden we een kleine aannemer met de mooie naam Dudok die het voor nagenoeg die prijs wilde bouwen en in december 1972, net voor de jaarlijkse prijsverhogingen (6%) konden wij hem -vooruitlopend op de bouwvergunning- opdracht verlenen. Dat de bouw niet in drie maanden, maar na negen maanden pas klaar was, kwam ons wel goed uit en we gebruikten de tijd tot zomer 1974 om het af te bouwen en te verhuizen. De boerderij was toen verkocht en de kinderen konden het schooljaar in Groot Ammers gewoon afmaken.

Werkgroep Verkeer Oosterheide 1975 Toen we eenmaal verhuisd waren en ingeburgerd raakten, bleek dat de wijk Oosterheide toch een beetje vreemd in elkaar zat: de wijk werd verknipt door een aantal brede verkeerswegen, waar de bewoners in ieder geval geen behoefte aan hadden. Kindertjes die naar school fietsen al helemaal niet. Doorgaande verkeer reed door woonstraten terwijl er een royale randweg om de wijk lag en bovendien werd de wijk nog door de Landmacht als oefenterrein gebruikt voor hun leswagens (de Rijschool uit Keizersveer); de maat was vol en we togen met een groep aan het werk in buurthuis de Bunthoef. In die tijd was er in meer steden iets dergelijks aan de hand en Delft was het grote voorbeeld. Uiteindelijk deden we onderzoek naar de routes die mensen gebruikten voor verschillende aktiviteiten, naar werk, naar de winkel en naar school. Daaruit ontwikkelden we een schoolrouteplan dat geen gebruik hoefde te maken van verkeerswegen en verkeersbelemmerende maatregelen zodat doorgaand verkeer geen gebruik zou maken van woonstraten: rust in de wijk! De gemeente begreep niets van die plannen: dat waren toch economische verliezen als je "om" moest rijden? Jaren later zouden ze aangespoord door landelijk regelgeving te hooi en te gras wat van dergelijke maatregelen nemen, zonder enige struktuur in die plannen: begrijpen doen ze het nog steeds niet anno heden.

Verbouwing boerderij te Dorst 1976 Toen we in Oosterhout dan eindelijk een bouwvergunning zouden krijgen, moest daar eerst een art.19 procedure voor gevoerd worden, vanwege dat fenomeen "centraal wonen unit" dat uiteraard niet expliciet in het bestemmingsplan voorkwam. Daarop werd de toenmalige buurman pissig: ze hadden hem ook dwars gezeten met de bouwvergunning en nou mocht een ander wel van het bestemmingsplan afwijken. In het geprek dat we eens met hem hadden, zei ik "Dan had je maar een betere architect moeten nemen". Dat zinnetje had hij onthouden toen hij later in Dorst een boerderij wilde verbouwen: ook problemen met de 'NAG'-architect. Toen kwam hij bij mij. Overigens hadden we elkaar al beter leren kennen op de feestjes in de buurt. Zo toog ik dus aan het werk als 'vriendendienst' voor onze voormalige buurman.

Rugbyclub Etten Leur (REL) 1976 ontwerp voor de verbouwing van het clubgebouw

Interieur ontwerp kantoor gebouw H.W. Zanen te Rotterdam 1976. Zanen zou een kantoor gaan inrichten in een gebouw op het industrieterrein Spaansepolder. Het ging in dit geval om het sombere gebouw een wat vriendelijker aanzien te geven.

Verbouwing boerderij te Oyen 1978 De baas van het aannemersbedrijf waar Jonnie werkte zat kennelijk met een (welstands)probleempje; hij kwam bij mij om een beter plan te laten ontwerpen. De boerderij was eigenlijk te groot voor een gezinswoning: een voor en een achter, dat woont niet prettig. Allemaal goed gekomen t.e.m. het feestje bij de opening.

Verbouwing bedrijfsgebouw tot woning te Made 1978. De firma Beau Monde waar we de VW Camper huurden ging naar een voormalig bedrijfsgebouw, het kantoor er naast moest verbouwd worden tot woning. Floor heeft de bsetektekening nog gemaakt. Toen de Bedford verbouwd werd kwamen de onderdelen hier vandaan ;-)

Jachthaven in Groot-Ammers 1979 in historische omgeving (Molen) Ja, het was de bedoeling de bij de ruilverkaveling aangelegde wegen door te trekken over diverse boezemwateren met een dam. Dan kon je nergens meer naar toe varen bovendien wilde de Overwaard de sluis bij Hardinxveld buiten gebruik stellen en het varen maar verbieden in de polder. Iedereen bouwde overal maar steigertjes en zo. In de borrelkamer bij Dirk richtten we dus een watersportvereniging op om namens hen het overleg met de Overwaard te kunnen voeren. Wij zorgden er voor dat het steigertjes bouwen zou verdwijnen, legden een jachthaven aan en zouden akkoord gaan met een vergunningenstelsel. De schaatsclub beschikte over een terrein met clubhuis. Wij mochten het zomers gebruiken, onderhouden en zij 's-winters. Wij mochten een deel van het terrein afgraven t.b.v. ligplaatsen zodat de boten niet in de ijsbaan lagen. Met behulp van aandelencertificaten werden de werkers vergoed, deze zouden in de loop van de tijd door loting afgelost worden met de opbrengst van het liggeld, zodat iedereen in feite evenveel bijdroeg aan de (eigen)bouw. Zelf ben ik tijdens het vooroverleg en de bouwperiode als voorzitter opgetreden, daarna heb ik mij terug getrokken: we woonden al lang in Oosterhout en inmiddels lag onze boot het hele jaar in Scharendijke. De fa. Maurik (ja, die) was de grote toeleverancier van materiaal en materieel op de achtergrond. WSV De Ammers.

Verbouwing boerderijtje in Breda 1979 (herbestemming) Een kennis van ons had een oud boerderijtje in het Ginneken gekocht. Dat had vroeger (ver) buiten de stad gelegen maar was helemaal ingebouwd de afgelopen decennia. Om het goed te kunnen gebruiken als atelier c.a moest er van alles aan ontworpen worden.

Stedebouwkundig plan Bloemisterij Dobbe Wageningen 1980. De bloemisterij was zo langamerhand ingebouwd en wilde op zijn grond een aantal studentenwoningen en een tuincentrum bouwen.

Woning in vm smederij Apeldoorn 1984 (herbestemming), niet uitgevoerd. Vriend Geus had zijn oog laten vallen op een alleraardigst voormalig smederijtje, daar kon best een leuke woning van gemaakt worden. Het was een leuk ontwerp, maar waarom het niet uitgevoerd werd weet ik even niet meer.

Later hoorde ik van een Apeldoornse student dat het smederijtje inderdaad als woning was verbouwd.

Harbour Jazzclub, interieur 1986 (herbestemming), deels uitgevoerd. De eigenaar van de club kende ik door het spelen daar, zo kwam hij bij mij om advies toen de oude club in het paviljoentje aan het Weena gesloopt moest gaan worden en hij een pand iets verderop gevonden had. Daar moest dan nog wel iets van een clubsfeer in gerealiseerd worden. Door zijn (te) zuinigheid werd veel van het ontwerp niet uitgevoerd.

Veel herbestemming dus al, overigens heette dat toen nog gewoon 'verbouwen'..

Malaucène
Terheijden
oudewtek170x112shkl
Oosterhout
Dorst
REL
HWZanen
Oyen
De Ammers
dillbstr170x135shkl
dobbetek170x47shkl
Smederij
Harbour Jazzclub
naar boven
ProjektenMalaucèneTerheijdenOosterhoutDorstRELHWZanenOyenDe AmmersSmederijHarbour Jazzclubnaar boven