de TUE

Vooral die telefooncel in Hellevoetsluis staat me nog voor de geest: de sollicitatiegesprekken waren positief afgerond, maar ik moest nog een afspraak bij de bedrijfsarts maken, maar die was er nooit . . . en ik wilde wel een paar weken eerder op de TU beginnen dan de studenten!

BPTbptkamer345x232shklbptIK1345x234shkl
P-atelier
Faculteitsbestuur
Detailleren 1
tuegeb700x475shkl
Bouwtechniek
High Tech Lustrum
Congressen
Industrial Archaeology
de TUEBPTP-atelierFaculteitsbestuurDetailleren 1BouwtechniekHigh Tech LustrumCongressenIndustrial Archaeology