De Toekomst

Na het vervolgonderzoek "Mercurius" deden Jan Boot en ik in 1994 (!) onderzoek naar de mogelijkheden van de strokartonfabriek "De Toekomst II" in Scheemda. Een prachtig complex en hoewel in deplorabele staat van een onvergankelijke schoonheid. Het is in 2007 opgekocht?

Toek1700x247shkl
Toek3170x479shkl
Toek2700x250shkl

In 2008 blijkt De Toekomst I gesloopt te zijn en wordt aan De Toekomst II een grootse restauratiesubsidie toegewezen. Helaas is de toestand van het gebouw dan bijna hopeloos, zelfs delen van de gevels zijn omgevallen. Over de funktie van het gebouw wordt ook weer opnieuw nagedacht . . . . Zie Heemschut oktober 2008 p.20.

In de jaren '90 zijn vele professionals al met het complex bezig geweest. Het complex figureerde zelfs in Achter het nieuws, er was een TV opnamen van de NOS waarin het complex in de toestand van 1994 te zien was. In ons onderzoek in opdracht van de provincie Groningen hebben we het gebouw uitgebreid gedocumenteerd.

Ons onderzoek ging ook in op gebruiksmogelijkheden voor het complex onder de naam: "de Toekomst van ons verleden". Een bootverbindig via het opnieuw gegraven kanaal (de kademuren liggen er nog) en een trammetje vanaf Scheemda . . . Zelfs uitgebreide begrotingen met gebruikmaking van arbeidskosten subsidie uit het 1000-Banenplan.

deToekomsts
De Toekomst