buro Visser

Na de aankoop van het boerderijtje op Gelkenes begon ik met de verbouwing, maar er moesten ook centjes op de plank komen in de drie maanden vooraf aan de Dienstplicht (65-6), dus maar eens aangebeld bij het architectenbureau aan de overkant van de Lek: Bureau Visser. Na mijn diensttijd ging ik naar bureau De Heer in Rotterdam, maar eind 1968 zou ik hier weer aan bellen: ik hoorde van het vertrek van twee tekenaar/ontwerpers. Ik kwam precies op tijd, vlak bij huis (geen reiskosten dus!) en een hoger salaris! Tussen de middag gewoon thuis eten bovendien, als het niet regende tenminste.

VisserZolder170x111shkl
Rocus170x153shkl

het begon op zolder Tol 5

Brink170x237shkl

sept - nov 1965 Op de zolder van Tol 5 was nog wel een plaatsje vrij achter een tekenbord en daar mocht ik wat kleine ontwerp- en tekenwerkjes doen. Ik weet niet meer van welke projekten. Een ontwerpje staat me nog voor de geest, de entreepartij voor het kantoor van Brink aan het Schoonhovenseveer. Daar kwam ik ook altijd langs en nog steeds als ik eens met het Schoonhovense veer overvaar zie ik het, na inmiddels 50 jaar! Rocus Visser is inmiddels overleden. Omstreeks 2017 is het kantoorgebouwtje van Brink gesloopt ...

nov 1968 - juni 1974: Architectenbureau ir. R.Visser. Schoonhoven. Deze periode begon ik op de tekenkamer aan de Lekdijk. Het bureau was bijna verstopt onder de bungalow die op de Lekdijk stond! Met uitzicht op de geslechte vestingwallen, waar later nog een ijsbaan uitgegraven zou worden als een soort rondgaande vaart. Het mooiste was die dragline die zelf bijna onder water verdween tijdens het graven. Toen Huib Timmer vertrok kon ik weer naar de Tol op de tekenkamer bij Floor Oskam. Mooi uitzicht over de Oude Haven van Schoonhoven. Hieronder een groot aantal ontwerpen van mijn hand en wat afbeeldingen.

Zilverstad, Schoonhoven, 1969 (gesloopt in 2004) Dit is het eerste projekt waar ik een herinnering aan heb: Deze fabriek was nog gehuisvest in wat voormalige boerenschuren en er moest nu een grote (pers)hal komen. Ik mocht zelfs mee naar de opdrachtgever (dat zou bijna nooit meer gebeuren later). Na de rondleiding door de fabriek lag het door de bedrijfsleider op de schoenendoos getekende plan weer op tafel. Na mijn opmerking dat volgens mij de hele fabriek wel in dat gebouw ondergebracht kon worden, buiten de perserij, kreeg ik een schop onder de tafel. Rocus was er van geschrokken! Maar dhr. Pluut had het wel gehoord. In een volgend gesprek vertelde hij dat hij een organisatie bureau had ingeschakeld om de layout nog eens te laten bekijken: en ja hoor, in het gebouw zou nu nagenoeg de hele fabriek gehuisvest worden! Zo heb ik het plan ook verder uitgewerkt en heeft het er tot 2004 gestaan. Het bedrijf is uiteindelijk verplaatst naar Utrecht ?


Kleuterschool, Krimpen a/d IJssel 1969-'73
Drie koepeltjes. Leuk plan: "Piggelmee" genaamd?

Klokkenfabriek de Jonge, Uitdragerstraat Schoonhoven 1969.

Woningwetbouw Bleskensgraaf 1968 en 1970, Nieuw-Lekkerland 1970, Bejaarden Streefkerk 1970, Bejaarden Schoonhoven 1972, Nieuw-Lekkerland 1971-1972.Gorinchem 1972, Vissersdijk.

Boerderij te Bergambacht, 1968 Opmeting t.b.v. verbouwing [tekening] Dit was een leuk projekt, het viel onder Monumentenzorg en het moest gedetailleerd opgemeten en uitgetekend worden. Met Zuidam opgemeten. Ik zou eens langs moeten gaan om te kijken hoe het er bij staat. Nou, kijk maar!!

Woning fam. van Iperen, Schoonhoven 1969 Aan de Lekdijk, buitendijks. Unieke plekjes. Voor het interieur was een binnenhuisarchitect aangetrokken, die mij nogal geïnspireerd heeft in de opvatting over detailleren en kozijnen maken, ook in de boerderij.

Uitbreiding Nutsspaarbank, Schoonhoven, 1970 Een 19e eeuws en een vroeg 20e eeuws pandje aaneengesmeed en uitgebreid zonder ze wezenlijk aan te tasten! Mooie opgewerkte ontwerptekening ook!

L T S te Gouda, 1969-'70. [perspectief, gevel, tekeningen] Dit was een opdracht voor een behoorlijk grote school, die ik geheel zelfstandig mocht aanpakken. Met schetsrol en gekleurde viltstiften ging ik aan de slag om diverse layouts voor de plattegronden te maken. Als gebruikelijk op het bureau had ik nooit zelfstandig kontakt met de opdrachtgever. In het definitieve schetsontwerp beschikte de werkplaatsenvleugel nog over mooi shedkappen, doch om een of andere reden moesten die er af! Sinds de reünie op 1 okt. 2011 weet ik ook weer dat het plan werd door Frits Romijn en anderen uitgewerkt is en ik kwam weer op de proppen in de tijd van de afwerking: tegels(patronen), kleuren, etc. waar C. Kok als opzichter de verantwoordelijke ter plekke was! In mijn tijd aan de HBO+ Restauratie, sprak ik met een kollega die in de Welstandscommissie zat in Gouda en sprak over zo'n mooi gaaf schoolgebouw dat verbouwd moest worden: hij was wel verbaasd toen ik zei dat het mijn ontwerp was geweest! Maar ja, dat krijg je in loondienst: niemand kent jouw naam!!
Nog leuker: op Google was te zien dat het gebouw gesloopt is (omstreeks 2006).

Woning heer Fuest 1971 Schoonhoven. Leuk projekt laat ontwikkeling in ontwerp zien en de inrichting zelfs!

Huisjes Hofstraat Vianen 1971 [tekening/foto/dia] Dit was ook een leuk plan om aan te werken: te kleine huisjes eigenlijk om in te wonen ook al hadden daar vroeger hele gezinnen in gewoond. Uiteindelijk lukte het mij er een soort 1/2 persoonswoning van te maken. Het plan is jaren later (in 1982) door een ander bureau opnieuw ontworpen denk ik, want het is nu gerestaureerd en verbouwd.

RaboBank te Hoornaar 1971 Ook leuk aan gewerkt en mijn ontwerp is ook uitgevoerd. Dat ging niet zonder slag of stoot deze keer, het bureauplan was kennelijk door de Welstand afgekeurd of zo, want ik moest een nieuw ontwerp maken. Ik kwam met een plan op een maatraster en puntdakjes, geïnspireerd op de hooibergen in de regio. Er was ook nog een opgelegd ontwerp met lange zadeldaken, doch -alweer- in een vergadering waar ik niet bij was, werd voor mijn ontwerp gekozen. Ik had er ook een mooie makette van gemaakt. Zonder nader overleg werd het plan op enig moment uitgetekend door de chef-tekenaar, maar die had niet helemaal vooruit gedacht over de konstrukties. Daar kwam hij pas achter toen het plan uitgewerkt was, mij werd op hoge toon gevraagd hoe ik dat dan wel niet gedacht zou hebben! Daarop kon ik ze feilloos voorschetsen wat de bedoeling was geweest, toen werden ze nog bozer! Ja, dat heb je op een bureau waar in rangen en standen gedacht werd en het woord werkoverleg niet bestond. Aangezien het werk al in uitvoering was, moesten allerlei noodoplossingen voor de details bedacht worden, zoals een vrachtwagen vol "hengstelullen" (in de lengte gehakte bakstenen en zelfs moest op sommigen plekken de schrootjes van de plafonds uitgekeept worden voor de hemelwaterafvoeren!!

Brink Molijn verbouwing te Zwolle 1971 Thorbeckegracht 53-54 Eveneens leuk aan gewerkt, ik mocht zelfs naar Zwolle om e.e.a. te bekijken en op te meten. Het ging eigenlijk alleen op een modernisering van de gevel op een monumentaal grachtje. Het is nooit is uitgevoerd, ze zijn van die lokatie vertrokken.

RaboBank te Leersum 1973-'74 [tekening, foto] Dit was ook weer zo'n heikele opdracht: plan afgekeurd door de PUWC. Op de plaats van een oude melkfabriek moest een nieuw bankkantoor verschijnen aan de kop van een oude woonstraat. Als gebruikelijk begon ik gewoon aan een eigen ontwerp op basis van het pve en afgekeurde plan. Ik koos voor een (vierkant) maatraster dat paste in de verspringingen van het kavel, waardoor het maximaal uitgenut kon worden. Overeenkomstig met het toen gevoerde bank beleid moest het een zo open mogelijk gebouw worden, dus ik koos voor een opbouw met glas in houten puien, die speels om de ronde betonnen kolommen huppelden. Door (zeer tijdelijke?) krapte in de tekenaars moest ik het plan ook helemaal zelf uitwerken, dus ik koos voor een schaal 1 : 50, zodat het ontwerp gelijk bestek- als werktekening kon zijn. Zo moest ik dus de onder 45° staande kozijnen m.b.v. staartdelingen uitrekenen: een rekenmachine kon er in die tijd niet van af!! Maar voor het zover was werd mij op eningszins hoge toon te verstaan gegeven dat ik zelf maar naar de Welstandscie moest gaan. Vermoedelijk heb ik daar dus ook Aart Oosting ontmoet, die een paar maanden eerder het plan van Visser afgekeurd had! In ieder geval was mijn plan aan het eind van het gesprek positief beoordeeld en dat vond men op het bureau maar zozo maakte ik op uit de reaktie. Die snotneus!
(Overigens werd door de -bevriende- konstrukteur van het bureau nog een tweetal aardige bokken geschoten. Bij het ontwerpen van de fundering werd een noodzakelijke grondverbetering voor de uitgegraven olietank over het hoofd gezien en bij de konstruktie van de verdiepingsvloer bleken opeens toch balken noodzakelijk terwijl in overleg met konstrukteur en installateur uitgegaan was van een vlakke plaatvloer. Dit leidde tot twee forse kostenposten waar de opdrachtgever niet blij mee was! Gelukkig had ik wel voor voldoende hoogte in mijn ontwerp voorzien|). Ergens omstreeks 2005 is het gesloopt en vervangen.

Het einde. Ondanks dat ik bijna overal buiten werd gehouden, maakte ik toch door opdrachtgevers en welstand geaccepteerde ontwerpen en dat stak kennelijk. Op het opleveringsdiner na de opening van de RABObank Leersum -waar de direktie van het bureau ontbrak- werd mij door de projektbegeleider van RABO Eindhoven meegedeeld dat hij bij mijn 'direktie' zou voorstellen mij het werk in Krimpen a/d IJssel over te laten nemen i.v.m met de slechte begeleiding vanuit het bureau. Op mijn reaktie dat dat niet meer hoefde, aangezien mij ontslag wegens 'overtolligheid' was aangezegd, antwoordde hij dat dit dan de laatste opdracht aan het bureau was geweest. En zo is het gegaan ook, samen met de Rabo-bank vertrokken dus;-)

Zilverstad
Brinks
Lekdijk3s
tekenkamer170x119shkl
Kleuterschool
Woningwetbouw
Lekdijk170x121shkl
Boerderij Bergambacht
Nutsspaarbank
tekenkamers
LTS Gouda
Lekdijk16vanieperen170x244shkl
ltsGoudas
Hofstraat
RABO Hoornaar

woonhuis Van Iperen

Hoornaars
Brimo Zwolle
Rabo Leersum

Het is een selektie uit de 40 projekten die ik nog in mijn papieren archief heb, het zullen er vast (veel?) meer geweest zijn. Ik was hoofdzakelijk met het ontwerpen bezig . . .

naar boven
buro VisserWoningwetbouwBoerderij BergambachtLTS GoudaHofstraatRABO HoornaarBrimo ZwolleRabo Leersumnaar boven