Westergasfabriek

In 1992 was het nuttig een naam te bedenken die niet persoons- of TU/e gebonden was, dit in verband met de Prijsvraag Westergasfabriek. Het moest ook iets met onderzoek en architektuur te maken hebben, internationaal bruikbaar was ook handig: zo kwam ik op AResearCH

AResearCHwgfbrswgfghs

Het is al weer lang geleden: op 9 dec. 1991 werd een ideeënprijs-vraag uitgeschreven door het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Westerpark.

Een uitdaging, want de meeste van dergelijke complexen werden bij voorkeur nog gesloopt in die tijd! Het Projektburo Industrieel Erfgoed was nog maar net aan de gang en op de eerste presentatie voor het MSP projekt in Gouda werd ik zo geïnspireerd dat ik besloot mijn ideeën in te dienen. Er werd gevraagd om voor de gebouwen een funktie aan te geven. Mijn toelichting heb ik zo verkleind dat die eveneens op de A5 kaart paste.

De uitnodiging om op 27 mei aanwezig te zijn als genomineerde speelde ik door aan de mede-auteur van het boek dat we aan het voorbereiden waren over herbestemming, Harry Bemelmans. Die dag bleek mijn A5 kaart in een vitrine te staan als een van de geselecteerde plannen.

In juli nam de Stadsdeelraad het besluit het Dagelijks Bestuur op te dragen o.a. mijn idee op haalbaarheid te laten onderzoeken.
In tegenstelling tot mondelinge afspraken bleek in oktober dat het "winnen van deze prijs" er uit bestond dat op mijn kosten een haalbaarheids- onderzoek diende te worden verricht.
Daar heb ik voor bedankt.

wgfnts1wgfzhs

In plaats daarvan schreef ik een advies hoe een dergelijke funktie in de gebouwen zou kunnen worden uitgewerkt en door welke organisatie geëxpoiteerd kon worden (feb. 1993). Op verzoek van de Stadsdeelraad heb ik met de studenten Berend v.d. Lans en Franc Rammeloo tegen een bescheiden vergoeding een verbeelding gevisualiseerd in de vorm van vier grote panelen. Daarna speelde zich een merkwaardig Amsterdams proces af: de beoordeling dd. 22 april 1993 van de adviescommissie werd op het Symposium van het Projektburo Industrieel Erfgoed tijdens de ontvangst van het gezelschap niet bekend gemaakt, de inhoud er van moest in de wandelgang vernomen worden en kwam er op neer dat het voor Amsterdam beter was de IJsbreker in het gebouw te vestigen. Hoe het verder gegaan is hebben we, u en ik in de pers kunnen vernemen. In ieder geval waren Industrieel Erfgoed Nederland en de Rijksdienst voor Monumentenzorg goed wakker geschud over wat de toekomst in Amsterdam zou brengen ;-)

Uiteindelijk zijn de gebouwen allemaal behouden en hebben zij toch nog funkties gekregen die aardig in overeenstemming bleken te zijn met de geopperde ideeën en recht doen aan de cultuurhistorische kwaliteit van de Westergasfabriek.

.

WestergasfabriekAResearCH