"Na de oorlog"

Op mijn eerste verjaardag 7 mei 1945 kwamen de Canadezen langs tijden de intocht in Utrecht en op mijn tweede verjaardag werd Mussert gefusilleerd. Lees hier wat over die geschiedenis. Zo zit je dan niets wetend op die leeftijd toch 'vast' aan (het einde van) de 2e Wereldoorlog, doch dit besef je veel later pas. Oranje dus! Een tekening van ons "wandelpark" Oog in Al gemaakt door Chris Schut, daarna de Parade van juni 1945.

partijtje
lw65
brug
pakh
pakhuiss

"Na de oorlog" is ook de titel die ik aan film 27 gaf, die nu op dvd staat. Oorlog of niet, als ik op oude foto's kijk zie ik toch een aardige verzameling speelgoed voorbij komen in deze tijd. Op het feestje in 1946 met: neef Ton Haalboom (†2005), Matje Lammers, Beatrix Rijksen, Johan van Ditmarsch, ikke en Maud of Petra Koppert, beiden †. Die brug (bij Den Hommel) is uiteindelijk vervangen en gesloopt. Op die plaats ligt nu de oude Galecopperbrug.

Overigens heb ik in 2005 het oorspronkelijke voorbeeld van het pakhuis ontdekt in het boekje "Koopmansgeest" uit 2002. Op pagina 20 staan de gevels van de Groenlandsche Walvisch Compagnie aan de Keizersgracht 40-44. Op het aantal verdiepingen na, kloppen alle details. Van de blokkendoos is alleen de doos overgebleven, nu in gebruik voor electronica onderdelen.

Ik was hier nog te jong voor de elektrische trein en de Meccano, dat komt later. Op diverse foto's vind ik toch nog van alles terug uit de vergetelheid. Een blokkendoos, een bouwplaat, een fietsje, natuurlijk is er ook een hoop verdwenen, vooral blikken speelgoed uit de jaren '50. Wat dit betreft een tamelijk 'luxe' jeugd achteraf gezien. Kijk ook naar de wandeling op de film naar de speelgoedwinkel van Serrée op het Leidseveer over de toen prachtige nieuwe tunnel, tegenwoordig de middelste van de drie waar de bussen door rijden.

blokkend215x333shkl
trapauto215x324shkldriewieler215x324shklhoepel215x324shkl
ParkOiAs

In 2008 werd Beeldbank WOII gepubliceerd, enerzijds kon ik de filmbeelden beter dateren, anderzijds zag ik bij hen veel 'fouten'.
In iedere geval zag ik deze foto en als ik naar de filmbeelden kijk moet mijn vader linksboven het podium gezeten hebben. Volgens mij zit hij boven die vlag in de dakgoot met dat 'grote' voorhoofd, hij was al redelijk kaal van voren zoals je op andere foto's kan zien. Ze waren ook bekend met van Haren.
Goed dit was dus de Parade bij de 1-jarige herdenking van D-Day op 6 juni 1945 en de Canadezen waren nog in Utrecht. De beelden die voor de deur gemaakt zijn waren van de intocht van de Canadezen op 7 mei 1945, mijn eerste verjaardag!!
 

vredenburgs
landbewerken5juli43kopie1
landbewerken5juli43kopie
etenhalen19okt43kopie1
etenhalen19okt43kopie
etenhalen19okt43kopie3
etenhalen19okt43kopie2
etenhalen19okt43SRkopie
etenhalen19okt43kopie4
etenhalen19okt43kopie5
naar boven

Inmiddels is mijn 75e verjaardag ook voorbij en dit jaar en zeker het volgende jaar is de belangstelling voor de 75 jarige herdenking groot.
Reden om mijn WOII materiaal hier achter aan te vullen. Het dagboekje van mijn moeder over 7-8 oktober 1944 is al gepubliceerd. Hoewel mijn vader nogal wat gefotografeerd heeft in deze periode zijn de typische oorlogsbeelden beperkt, het gaat meestal over het gewone leven dat blijkbaar in ons gezin zijn gangetje ging inclusief de vakanties op de Veluwe.

Deze foto's zijn uit juli '43 blijkbaar had de PUEM toestemming dat het personeel op het land voor eigen gebruik groente mochten verbouwen, daar zijn een aantal foto's van.

en vervolgens moesten deze groente ook weer gehaald worden. Dat was in oktober 1943.

Enige informatie over de PUEM in oorlogstijd staat hier. De tekst hiernaast komt uit het boek PUEM 50 jaar.

Het meest bijzondere beeld trof ik aan in de negatieven van de PUEM die bewaard bleken door de oud medewerkers die bij Eneco in de kelder hun spulletjes bewaarden.
Nadat ik de negatieven geïnventariseerd had zijn ze naar het Utrechts Archief overgebracht.

uitPUEM50jr
tekstliftWOII0001kopie

Met behulp van de andere foto's kon de hele tekst ontcijferd worden. Het lustrumfeest zal het 30 jarig bestaan van de PUEM in 1946 geweest zijn. Ik heb er nog een grote foto van.

 

In de oorlog was
't moffenzwijn gehaat, bespot, gevreesd.

Het Hollandsch varken zeer bemind, dat was er haast geweest.

Het spaarvarken doorstond de tijd, een nuttig P.U.E.M. beest.

Geef het wat voer
't  goede zwijn, voor
't aanstaand Lustrumfeest.

"Na de oorlog"lw65naar boven