item2

Via het OSJF Breda en het Kerkepadje had ik de Paradise Jazzband en de bassist daarvan Jan v.d. Berg leren kennen. Toen hij medio 1982 ziek werd, vroegen ze mij zijn plaats eerst tijdelijk en later definitief in te nemen. Het zou tot 1988 duren. Jan is in 2023 overleden ...

Optreden met de saxofonist Benny Waters in de Rijense Jazzclub
op 12 sept. 1982

par1345x237shklpar2345x236shkl
PARhor170x64shkl

Foto's hieronder uit 1984, de 1e pr-foto, in de Schouwburg in Tilburg en de van Zalinge-bas

par4170x251shklPARfoto1345x241shklpar3345x230shkl
PARtour85170x245shklBydg1345x235shklBydg2345x233shkl
Sheila170x240shklsheila1345x225shklsheila2345x231shkl
warsza1170x233shklwarsza2345x238shklwarsza3345x229shkl
jr1170x252shkljr4345x235shkljr3345x234shkl
Paradise Jazzband