Brielle

Met de Fiat Giardiniera konden we natuurlijk ook mooi op zoek naar een huis(je). Het eerste dat we vonden was in Brielle, met een sterk voorover hangend geveltje een smal en heel diep perceel. Het ging onze neus voorbij. In 2002 zijn we nog eens gaan kijken, het stond leeg.

briellebrielint

Dat was dus in april 1965, de in 2006 teruggevonden opmeting gaat hier bij.
Het pand was dus 19,70m' diep, maar slechts 4,-m' breed. Halverwege kwam licht vanaf het dak naar beneden in het trappen-huis. Helaas?

Nee, daarna vonden we ons boerderijtje op Gelkenes.

brielleplgr
Brielle