Leidseweg 65 bisa

In 1935 verhuisden mijn ouders naar Utrecht. De tijdelijke aanstelling bij de PUEM was een vaste geworden. Ze woonden tot 1939 in de Krügerstraat 2 bis, daarna op de Leidseweg 65 bis a. In dit huis komen dan alle meubels uit Amsterdam te staan (oma Schulte overleed in 1938).

Lw650sdeStersLeidseRijnklein
HES65

Ja, dit is mijn geboortehuis zoals je linksonder kan zien. Linksboven een stukje van een luchtfoto uit het familie album. Hierboven het uitzicht op Houtzagerij De Ster. In mijn tijd was op de plaats van de boomgaard het laden en lossen van de dekschuiten met hout te zien: heerlijk tijdverdrijf! Verderop de schoorstenen van Hamburger. Hieronder het balkon op 31 aug. 1945 de 1e verjaardag van koningin Wilhelmina na de oorlog. Op de d-8 film (nu dvd) is de doortocht van de Canadezen op mijn 1e verjaardag vastgelegd. Als je op de balkonfoto klikt, maak je een uitstapje naar de jaren 40-50 (en terug). Rechts het balkon in de jaren '90.

Lw651lw65369x246shklLw652
Lw654
item2item3Lw65poortsl

Dit is een kaartje uit de OAT 1832, toen was het erf van Houtzagerij De Ster er dus al. De Leidseweg was "in het door Napoleon opgezette Rijkswegenstelsel als 'Groote Weg der 1e Klasse no. 5' opgenomen*. In 1828 kreeg het al bestrating", aangenomen mag worden dat dit kinderkopjes waren. Ze lagen er nog in de jaren '50! In 1910 zijn de voortuintjes van no's 60-70 overgenomen voor verbreding van de weg. Het blok no's 64 - 66 is in 1935 gebouwd. Door het hek in de poort zijn nog garage's en verder schuurtjes voor fietsen, tegenwoordig is er een rolluik vol

met graffiti, overschilderen helpt niet, het vormt slechts een nieuwe uitdaging ! Het hek zit nog achter het rolluik, dat wel ;-)
Van alle industrie uit vroeger jaren is alleen De Ster behouden gebleven, ze wilden niet weg en er was geen sprake van vervuiling. Het Molenerf werd in zijn nadagen door de buurt gekraakt! Van het behoud van De Ster verscheen een boek. In 1999 is de molen zelfs herbouwd als reaktie op het door de gemeente 'bedachte' kunstwerk: dan maar de molenromp terug. Aardig is dat Ton Wesbeek -de laatste tekenaar van het bureau van senior- er nog aan gewerkt heeft. (*citaat van Kees Volkers afkomstig). Voor het interieur zie HIER.

Geheel in stijl heb ik er mijn 65e verjaardag gevierd: eindelijk weer thuis.
Er was van alles te doen: kleinzoon Senne had zich voor € 0,50 in de boot laten nemen ;-)

IMG4253345x259shklIMG4240345x259shkl
IMG4249170x128shkl
Leidseweg 65 bisaLeidseRijnkleinlw65369x246shkl