Nieuw Zeeland

En vertrokken ze op Senne's verjaardag (30 juni 2005) naar het beloofde land. Toen de container aankwam verhuisden ze naar Awaruastreet, maar ja huisjes in NZ zijn kleiner en kouder. En je moet niet alles geloven wat ze zeggen, ook niet over het werk, en dus . . . . .

Haveloc28a
containervolsHaveloc23Haveloc27a

uitzicht

Havelockstreet

entree

Ilyaschool15SenneIlyaKapiticoast36
Awaruahs1s

Ilya school

Kapiticoast

Kapiticoast

fambankbasatysSenneschool12

Awaruastreet

Awaruastreet

Awaruastreet

Senne op school

containerretoursSEABRIGHTschiphol

weer terug . . op 18 maart 2006 vertrok de Sea Bright met de spullen naar Rotterdam. Op 3 mei stond de aankomst gepland! Dat werd later! De familie stond nog voor Pasen weer op Schiphol. Terug naar Dreischor.

en weer inpakken

en weer op de boot

en weer op Schiphol
.

Nieuw Zeeland