een oliemolen?

Na de ontdekking van de foto uit omstreeks 1900 met de schoorsteen ontstaat de speurtocht naar het hoe en wat van de op de kaart gevonden oliemolen. In eerste instantie vind ik kaarten en situatietekeningen die e.e.a. verklaren. Vele jaren later maak ik er een boekje over!

x248shklx271shkl
eenOliemolen
eenOliemolenDe GeschiedeniseenOliemolen
eenOliemolen
x416shkl

Dezelfde plek op een situatietekening uit 1871 is goed herkenbaar op de kaart van 1849 (de noord-pijl is iets gedraaid). Het 8-kantig gebouw moet dan de oorspronkelijke (wind) molen zijn geweest.

Er is nog een kaart uit 1882 die René Sterk (van no 71) mij bezorgde waar dit ook op te zien is!

Die foto met schoorsteen bleek afkomstig van Plonius Schaap van no 73.

Zo zijn we met drie partners de geschiedenis aan het opfrissen!

In het UtrArch kom ik tot de ontdekking dat op deze prent de molen De Vrede de oorspronkelijke windmolen moet zijn die hier gestaan heeft ;-)
De ets is uit 1858.
Via het Leidseweg verhaal op de website van het Utrechts Archief komen twee reakties op mijn speurtocht. René mailt een stukje tekst waarin aangegeven dat in 1880 een locomobiel werd aangeschaft die in 1881 vervangen werd door een stoommachine. In 1885 brandde de molen af. De schoorsteen is er nog enige tijd blijven staan tot na de bouw van de woningen.

Oliemolen1858s
uitsnede1924700x303shkl

Dit is een kaart uit 1924 waarop het hele blok tussen de ophaalbrug en de Krugerstraat te zien is. Het 'schuine' perceel dat no 77 is (waar is het no 76 gebleven?) is veroorzaakt door de oude erfgrens met de suikerfabriek. Zie ook op de tekening hieronder.

In 1903 wordt het kleine huis op no 77 langs een pad naar achter vergroot en ontstaat de poort om toegang te verlenen tot het bedrijf er achter. Op die tekening is nog net te lezen dat erfscheiding aan de terreinen van de Suikerfabriek grensde.

Vlgs. Funda is het oorspronkelijk in 1895 gebouwd.

lw76700x1081shkl

In 1925 was hier de Rijwiel- en motorhandel van K. de Vos gevestigd.

Dit was in mijn jeugd dus de sigarenwinkel van Van Tussenbroek, waar we eerst met de buurmeisjes speelden en ik later zelf pijptabak en sigaartjes kocht ;-)

 

Er komt steeds meer informatie boven tafel, binnenkort? deze pagina maar eens herzien ;-)

Hier is goed te zien hoe het kleine huis langs het pad tussen no 75 en 77 stond en uitgebreid werd waarbij het pad werd overbouwd en een poort ontstond (1903).
Het huis op no 75 was er dus al (Hr. Vermeer). Let op dezelfde rooilijn als bij no 74!

naar boven
LW74s
een oliemolen?Oliemolen1858snaar boven