Zwaanshals

Nadat Aty haar baan op kantoor in het Beursgebouw had opgezegd, ging ze in de IJssalon van pa (Bob Mens) aan het Zwaanshals werken. Boven de winkel was een 'dienstwoning' die niet onder de regeltjes viel en wij konden betrekken, zodra de bewoner vertrok. Eerst verbouwen dus.

Briellezwhls1zwhls2zwhls3zwhls4
Carel's Patat
Vianen

Op de foto's zie je al hoe snel het leven veranderd, behalve een Fiatje en een diploma hebben we ook al een klein mannetje: Tommie, hij wil al met de pickup spelen. Dat kom op latere leeftijd weer terug.

item2zwwk001zwslk001

Ook nog allerlei sporen van eerdere perioden: de contrabas in de hoek, de buizenversterker, de Triotrack pu, de tekentafel en op een statief een 9710BM speaker. Op de slaapkamer (voormalig magazijn) een echte Amerikaanse TV uit de dump afdeling van Correct met een instructief boekwerkje om hem af te stellen.

Zwaanshals2011170x231shkl

Uit de akte van 30 maart 1948 blijkt dat het pand op 16 october 1912 al eens is verkocht bij notaris Van Wyngaarden. Er is ook sprake van gevestigde servituten in een verkoopakte uit 1851.
Gerrit van der Smient, koopman wonende Catharinastraat 71, Rotterdam die het pand op 17 september 1947 op een veiling heeft gekocht, verkoopt het pand op 30 maart 1948 aan de heren De Groot senior en junior, beiden kleinhandelaar in religieuze artikelen voor een bedrag van ƒ15.265,-. Zouden zij hier een dergelijke winkel gevoerd hebben?
Dan wordt het pand op 13 maart 1954 door Jacobus van Zuuren, administrateur, verkocht aan Petrus Voesenek, koopman, wonende Zwaanshals 253 -hij heeft daar zelf een friteszaak- voor een bedrag van ƒ 15.750,-. Weer wordt verwezen naar de servituten die in 1912 beschreven zijn.
Op 15 januari 1968 wordt het pand verkocht aan H.Th. Mens, hij heeft het pand dan al vanaf 1964 gehuurd en er de IJssalon Bob Mens in gevestigd. In 1975 wordt de zaak door zijn weduwe voortgezet. In de jaren '80 wordt de exploitatie overgedragen aan derden. Het pand wordt in 1992 verkocht.

Hieronder de plattegrond van onze woning!

Zwaanshalsplgrb880
ZwaanshalsBrielleCarel's PatatVianen