item1

In 1996 werd het noodzakelijke een uitgebreid CV op te stellen i.v.m. een mogelijke aanstelling bij de Universiteit van Salamanca, vandaar dat hier en daar nog sporen van vertaalde titels etc. voorkomen. Er hoort een uitgebreide A3 klapper bij.

Geboren in Utrecht in het laatste jaar van WOII in de omgeving van 19e eeuwse industrie-uitbreidingen net buiten de oude stad. Tegenover houtzagerij De Ster (die in de jaren '80 gerestaureerd is) en in de omgeving van een kruispunt van 19e en vroeg 20e eeuwse waterwegen met bruggen sluizen. Later woonden we met eigen gezin op een oude boerderij in Groot-Ammers (Alblasserwaard) verbouwd (1965-1974). Huidige woning in 1972 ontworpen. Sinds 1974 bewoond. In 2002 verbouwd. In 2009 pensioen gevierd op het Molenerf De Ster!!

Onderwijs:
1950-1956: lagere school St. Gregorius te Utrecht (Hieronymusplantsoen, Kromme Nieuwe Gracht) Een oude school in het stadscentrum.
1956-1961: HBS-b St. Bonifatiuslyceum (opgericht1922) in Utrecht.

Reizen:
1957 Sölden, Oostenrijk kamperen.
1959 Friesland zeilvacantie
1960 de Kaag zeilvacantie
1960 Venetië, Italië; kamperen.
1961 Alkmaar zeilvacantie

Beroepsopleiding:
1961-1965: HTS Bouwkunde Vondellaan te Utrecht.
Deze school is opgericht door de Nederlandse aannemers bond (1910) en is daarmee de eerste opleiding van deze soort geweest. Er werd veel aandacht aan ruimtelijk denken besteed met veel schetsoefeningen. Het derde studiejaar wordt geheel besteed aan stages op zowel architektenburo's als aannemersbedrijven. In het laatste jaar wordt de halve tijd besteed aan een afstudeerprojekt dat vanuit alle disciplines wordt uitgewerkt.
1965 diploma

(Studie)reizen:
1963
Trier (Duitsland)
1965 Parijs

Andere activiteiten:
1960-1969 muziek, contrabas: Wild Men Jazzband, Harlem Hotpipers e.a.
1961-1963 vakanties met Avalon Jazzband: Texel (2x), Barcelona (Castelldefels)

Projekten:
1967 Ontwerp voor de verbouwing van een Mas te Malaucène, Frankrijk (Th. Hazelzet).
foto's en tekeningen

Militaire dienst
1965-1967: Vught, 's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage

Vervolgopleiding:
1968-1974: Academie van Bouwkunst, Rotterdam (afstudeerdocent: Prof.ir.C.Weeber)
Deze opleiding is een zesjarige avondopleiding. Het is vereist (overdag) op een architektenbureau als ontwerper werkzaam te zijn. Het curriculum is onder invloed van de 'studentenrevolutie's' grondig gewijzigd en bestond daarna hoofdzakelijk uit zeer uiteenlopende projekten. Van de (gehele) studie is een verslag gemaakt, dat erkend is als thesis projekt.

1968 Projekt analyse van een historische omgeving: Heenvliet (afdruk, foto's), Boottocht over de IJssel
1970 Enkele projekten:
Pannekoekstraat, Strandpaviljoen, Filmprojekt
1974 Afstudeerprojekt (
foto 3x piggelmee) Diploma

(Studie)reizen:
1968 Barcelona (Cubellas)
1970 Londen

Andere activiteiten:
1969-1972 Per motorboot door Nederland

Beroepsuitoefening:
1968-1969: Architectenbureau Chr. de Heer, Rotterdam. (bij J.W.Visser, architect)
1969-1974: Architectenbureau ir. R.Visser. Schoonhoven. Enkele projekten:
Boerderij te Bergambacht, LTS te Gouda, Huisjes Hofstraat Vianen, RaboBank te Hoornaar, Brink Molijn verbouwing te Zwolle, RaboBank te Leersum.

Diverse projekten:
1971 recreatiewoning, Terheijden (1997: Oosterhout)
1972 ontwerp eigen huis te Oosterhout

(Studie)reizen:
1967 Gent
1971 Torremolinos, Denemarken
1970,1972 België en Frankrijk per motorboot

1974-1992: diverse activiteiten als architect te Oosterhout.
1976 plan verbouwing boerderij te Dorst
1978 plan verbouwing boerderij te Oyen
1979 plan jachthaven in Groot-Ammers in historische omgeving (Molen)
1979 plan verbouwing boerderij in Breda (herbestemming)
1984 ontwerp Apeldoorn (Smederij) niet uitgevoerd
1986 ontwerp Harbour Jazzclub (interieur) niet uitgevoerd

(Studie)reizen
1977 Bootreis in Engeland, Narrow Boat
Vanaf 1979 Camper Bedford, zelf omgebouwd, Frankrijk & Spanje
(foto) reizen in Spanje

1976-1999: Technische Universiteit te Eindhoven
1976-1982 Docent Propedeuse, docent Bouwproduktietechnologie
1977-1979 Lid Afdelingsraad (Faculteitsraad) Bouwkunde
1979-1983 Lid VCO, resp. OCB (Onderwijscommissie's)
1983-1985 Lid Faculteitsbestuur Portefeuille Onderwijs
1985-1999: Onderzoek Herbestemming Gebouwen, vanaf 1988 als projektleider.

Onderzoek:
1984 Stichting Lekenbouw Tilburg (SLT). Referentieplan zelfbouwwoningen 21 nov. 1984.
1986 "Synagoge te 's-Hertogenbosch" Een onderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden van de Synagoge in 's-Hertogenbosch in opdracht van het gemeentebestuur te 's-Hertogenbosch, Ed.Schulte, F.Keijzer en A.N.Naalden. Faculteit Bouwkunde, TU E, december 1986.
1988 "Gebouw Mercurius" Onderzoek naar de bruikbaarheid bij herbestemming in opdracht van het Provinciaal Bestuur Noord-Holland. Ed.Schulte. Faculteit Bouwkunde, TU E, 1988.
1989 "Gebouw de Adelaar" Onderzoek naar de bruikbaarheid bij herbestemming in opdracht van het Provinciaal Bestuur Noord-Holland. Ed.Schulte. Faculteit Bouwkunde, TU E, 1989.
1990 "Gemeentehuis Sint-Oedenrode, Onderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden van het gemeentehuis te Sint- Oedenrode".Ed. Schulte en A.N.Naalden, Eindhoven, Best, augustus 1990.
1990 Onderzoeksvoorstel: Estudios en las Construcciones de barro en Djenné en Mali con una proposición del re-uso de los edificios antiguos, 1990.

Publikaties:
1986 "Betonwoningen" ontwikkelingen tussen 1756-1926.
1986 Detailleren 1 : vakoefening detailleren 1, sektie bouwproduktie technologie door Ed. Schulte. - Eindhoven : Technische Universiteit Eindhoven, .- 59 p. (TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : dictaten ; nr. 7163)
1987 Onderhoud en renovatietechnieken / door H.A.J. Henket en Ed Schulte. -Eindhoven : Technische Universiteit Eindhoven, 1987. - 214 p.(TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : dictaten ; nr. 7168)
1987 Catalogus expositie "HIGH TECH" Faculteit Bouwkunde TUE, H 5.
1997 Diktaat: Ed. Schulte, Herbestemming van gebouwen, toegespitst op jongere bouwkunst in het bijzonder industrieel erfgoed. Eindhoven, 1997, pp.192(TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : dictaten ; nr. 7351).

Verwante funkties en activiteiten:
1980-1998 Lid van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA)
1989-2008 resp. Lid van de Stuurgroep Erfgoed in IJzer en Staal en lid van de Werkgroep Gebouwen tot 1999 namens TUE, daarna individueel
1990-2006 lid Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN)
1991-1992 Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Pal tegen Verval met het doel behoud van gebouw Mercurius te Wormer.
1992-1999 Individueel lid van TICCIH (The International Conference on Conservation of Industrial Heritage)
1993 Uitwisseling docenten: Escuela Tecnica Superior de Arquitectura, Avda. Juan de Herrera, 28040 Madrid.
1994-1996 Adviseur van het Projektbureau Industrieel Erfgoed te Zeist
1995-1999 Lid Monumentencommissie Gemeente Geldrop
1995-1996 Lid Commissie van Advies van het Comité Wederopbouw te Rotterdam
1996-heden Lid van International Specialist Committee/Technonogy van Docomomo (ISC/T)
1997 Uitwisseling Poolse studenten (Tempus Programme)
1997-1999 Adviseur Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RdMz) Zeist, Coördinatiepunt Industrieel Erfgoed

(Internationale) Conferenties:
1981 België: Eerste Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdagen (VNODIA)
1985 Bouwombouw, Seminar I gehouden op 6 februari 1985 georganiseerd door A.N. Naalden (OZ-Kollektief Herbestemming, TU E).
1985 Hergebruik van Industriële Ruimten, Gent, 23 maart 1985 georganiseerd door de VVIA.
1986 Bouwombouw, Seminar II gehouden op 14 maart 1986 georganiseerd door A.N. Naalden (OZ-Kollektief Herbestemming, TU E).
1986 Betoncongres Faculteit Civiele Techniek te Gent over de geschiedenis en ontstaan van het beton.
1992 VIII Congreso Internacional para la Conservation del Patrimonio Industrial, Barcelona, Madrid (Ticcih).
1994 Studiedag over "Fabrieksnederzettingen in Nederland en België", gehouden op de TU Eindhoven 15 april 1994. Georganiseerd samen met FIEN.
1994 MSP-studiedag, georganiseerd door het Projektbureau Industrieel Erfgoed. Gouda, 27 april 1994.
1994 DOCOMOMO Conferentie, Barcelona, 13-18 september 1994.
1994 Studiedag instandhouding IJzerconstructies georganiseerd door het Staalbouwkundig Genootschap, Delft 14 december 1994.
1994 Studiedag Sluizen en presentatie boek "Sluizen en Stuwen" georganiseerd door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Delft, 14 dec. 1994.
1995 FIEN-studiedag 'De rol van de vrijwilligersorganisaties en het Industrieel Erfgoed, Soestduinen, 270195.
1995 Bijeenkomst "Restauratie van historische ijzer- en staalconstructies" RDMZ, Zeist, 1 maart 1995.
1995 Gast op de pre-conference TICCIH, Lassie Wormer, 12 juni.
1995 Deelnemer Symposium Wederopbouw te Rotterdam, Comité Wederopbouw, 15 september 1995.
1996 Seminar - World Heritage Site Management, Academia Istropolitana, Bratislava, gehouden te Banska Stiavnica, 7 juni.
1996 International Scientific Conference, Historic Industrial Regions in time of De-industrialisation, Walbrzych -Ksiaz, Polonia.
1997 X Cogreso Internacional para la Conservation del Patrimonio Industrial, Athens, Thessaloniki, Grecia.
1997 Deelnemer Symposium Wederopbouw te Rotterdam, Comité Wederopbouw.
1998 Cittá d'Acqua-Cities on Water, Conferentie in Venetië op uitnodiging
1998 2e Conferentie Behoud, bescherming en herbestemming Industrieel Erfgoed, La Havana, Cuba

(Studie)reizen:
1979-1989 Studiereizen naar Engeland Industriële Archeologie
1981 Engeland: Industriële Archeologie. Excursie met TU studenten.
1984 Londen: Studiereis musea met VVIA
1985 High Tech reis naar Engeland [bijdrage Ind. Archeologie]
1991 Sevilla, gebouwen Wereldtentoonstelling in aanbouw
1992 Begeleiding excursie studenten TU E naar Barcelona, Madrid en Sevilla.

Artikelen:
1985 "EXCURSION ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL" una guía para la excursión, mayo 1985.
1987 "NUEVO DESTINO - ESTRUCTURAR TEMPRANO"Artículo en la revista profesional "
Renovatie & Onderhoud", no. 5, año 12, por Ed.Schulte, arq. AvB, mayo 1987.
1987 "BOUWOMBOUW III, nuevo destinos para edificios".Ed.Schulte, J.Dijkema en "A.N.Naalden.Facultad de la Arquitectura, TUEindhoven, diciembre 1987.
1989 "BOUWOMBOUW IV, nuevo destinos para edificios" Ed.Schulte en A.N.Naalden. Facultad de la Arquitectura, TU Eindhoven,1989.
1990-1992 "BOUWJAAR" publikaties van de faculteit Bouwkunde, TU E, Onderzoek naar herbestemming van gebouwen.
1992 "The MERCURIUS building at WORMER". International Newsletter Docomomo, mayo.
1992 "MERCURIUS, hergebruik van een gebouw" Artikel in het tijdschrift" Met Stoom", WORMER, mei 1992.
1992 Abstract t.b.v. 8th TICCIH. International Conference on the Conservation of the Industrial Heritage. Madrid 13 - 18 september 1992.
1995 "Behoud van industrieel erfgoed vraagt om nieuw beleid", in Rooilijn, tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, Ed. Schulte Amsterdam UvA, mei 1995.
1995 "Herbestemming industrieel erfgoed" in Supporter uitgave Studievereniging Support, Ed. Schulte, TU Eindhoven, april 1995.
1996 "The Mercurius Building at Wormer, the Netherlands", 8th International Conference on the Conservation of the Industrial Heritage. Ed. Schulte. Proceedings published sept.1996.
1996 "Van Pomstation tot ijssalon. herbestemming van benzinestations", Ed. Schulte in De Krant van het Jaar, maart 1996, uitgegeven door PIE, Zeist, februari 1996.
1998 Ed. Schulte: "Tien jaar gebouw Mercurius" in Nieuwsbrief RdMz 1998-2 (p.3-4)
1998 Ed. Schulte: "Het behoud van ijzeren en stalen ramen", SDU/RdMz, Den Haag, 1998. Boekbijdrage in Praktijkboek Instandhouding Monumenten.
1999 boekbespreking "Mercurius hersteld" in KNOB bulletin, 1999-3 (138-139).

Publikaties over Ed. Schulte of zijn werk:
1992 "Creëer ruimte voor verbeeldingskracht". Interview met E. Schulte, door G. Kerkvliet, gepubliceerd in "Hergebruik en herbestemming gebouwen; een zaak van planontwikkeling", een publikatie door BTB, Rijswijk, januari 1992.
1993 "Nieuw leven voor de Westergasfabriek". Artikel over het "plan-Schulte" voor een nieuwe bestemming voor de gebouwen van -. Drs. E.J.G. van Royen. In: de Ingenieur, 1993-6, pp14/16.
1993 "Schulte, specialist in hergebruik: Herbestemming van oude gebouwen is ingewikkeld, niet per sé duurder". R. Maas, redaktrice van het tijdschrift Agora. Interview t.b.v. een artikel: In: Agora, september 1993, p.4/6.
1993 "Excursie Zaanstreek; het oudste industriegebied van West-Europa". A.G. Spruijt. Verslag studiedag in: de Ingenieur, 1993-11, 54/55.
1994 "Juweeltjes die maar niet willen instorten", Tijs van de Boomen in Intermediair 19 augustus 1994.
1994 "Netheidswaanzin doet oude panden verdwijnen". Emile van Rooij, inteview n.a.v. verschiijnen HIEN. De Stem 6 dec.1994.
1995 "Behoud Industriële Zaanwand in Wormer", Wim van Heuvel. Cobouw Achtergrond, januari 1995.
1995 "Van Nelle: van filmpretpark tot hotel voor alleenstaanden", Ben Maandag in Rotterdams Dagblad, 25 feb1995.
1995 "Zinvol tweede leven voor oude fabrieken", Angelique Spaans, interview over industrieel erfgoed: Brabants Dagblad 150295.
1995 "Oude fabrieken, nieuwe functies", verslag van de Conferentie in het MECC, 24 november 1994, Kirsten Dubbelman in Supporter uitgave Studievereniging Support, TU Eindhoven, april 1995.
1995 "Plan TU-studenten voor andere bestemming complex Steenbergen". Verslag van een presentatie door G.Jj. Dirkx en G. Schout te Breda, Rien van den Berg in : Water&Wij van WMNWB, Breda, 1995-4,1995.
1995 Verzamelde Persberichten 1995 ±40 artikelen n.a.v. verschijnen "Herbestemming industrieel erfgoed in Nederland", Peter Nijhof en Ed. Schulte.
1996 "Wie vindt dat nou mooi, zo'n lelijk ding? 1996 Jaar van het industrieel erfgoed" over HIEN, Jaar en Leurse Haven, Anna van der Burgt in Brabant Cultureel, jan./feb. 1996.
1996 "Jongensdromen met karakter", Theo Toebosch in NRC over Herbestemming Industrieel Erfgoed, 18 april 1996.
1996 "Een tweede leven voor Industrieel Erfgoed", Harm Ikink in Matrix, kwartaalblad van de Technische Universiteit Eindhoven, jaargang 9.
1996 "Industrieel erfgoed in meerdere opzichten het behouden waard", Reinder Rutgers in Bouwjaar Jaarblad van de Faculteit Bouwkunde TUE
1996 "Mama kijk eens, die stenen branden", Conny Scholtes in Noord-Hollands Dagblad, 8 november 1996.
1997 "Kritiek op Tricot plannen", S. v.d. Werf in De Gelderlander 11 januari 1997
1998 "Appartementen in Industrieel Erfgoed", in Appart, 1998-1 pp.41-42
1998 "Requiem voor een koele reus", Marina de Vries, Parool, 28 maart 1998.Kader: "Lawaai maken".
1998"Bijzonder wonen", Arjen van der Sar, Portfolio 1998-2. Kader: "Flexibel meedenken overheid gewenst"
1999 "Oude fabrieken omtoveren vergt lef", Caroline Moerland in Vraag en aanbod regio Zuid, interview

Lezingen:
1986 Lezing op het congres "Geschiedenis en Industriëel Erfgoed van Beton", gehouden op 25-26 april 1986 aan de Rijksuniversiteit te Gent (B).
1987 Rede uitgesproken bij de opening van de Nieuwkerk te Dordrecht op 17 december bij de Tentoonstelling Herbestemming gebouwen van het OZ-kollektief TUE.
1988 Lezing voor de Werkgroep Ombouw Panden (WOP) te Utrecht 14 dec 1989
1991 Lezing op de Internationale Monumentenstudiedag van ICOMOS Vlaanderen en de VVIA, Gent, tijdens Flanders Technology International, 24 april 91.
1991 Lezing voor de Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek. Zaandam 26 november 1991.
1992 TICCIH Congres te Madrid, 14-18 sept '92, Paper : "The Mercurius Building at Wormer, the Netherlands; Seminarios Especialisados, La Rehabilitación de edificios y espacios industriales.
1992 Kollege Herbestemming Gebouwen op het Instituut voor Conservatie en Restauratie (ICR) van het St. Lucasinstituut voor Architektuur te Gent (B)
1993 "Centrum voor Bouw- en Civiele Techniek" te vestigen in de gebouwen van de voormalige Westergasfabriek te Amsterdam" Lezing in de reeks Capita Selekta PT, Eindhoven, 17 maart '93.
1993 "Herbestemming Industrieel Erfgoed" Lezing voor de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland, Winschoten, 11 juni 1993.
1993 "Hergebruik Industrieel Erfgoed: gebouw Mercurius". Lezing voor Histechnica/ KIVI, afd. geschiedenis der Techniek, Zaandam, 2 oktober 1993.
1994 Lezing voor Hongaarse Monumenten Delegatie "Herbestemming van Monumenten", Zeist, RDMZ, 20 januari 1994, zie HIER.
1994 Lezing voor het Projektburo Industrieel Erfgoed over het Voormalig Stationspostkantoor nu Mercure Hotel, ter gelegenheid van de Dag v.d. Architektuur, Breda, 1 juli 1994.
1994 Lezing ter gelegenheid van het aanbieden van het eerste PIE rapport in de serie "Buiten Gebruik" aan de Commissaris v.d. Koningin. "Herbestemming van Industriële Monumenten", Winterswijk, 9 september 1994.
1994 Radio-interview met Rob Trip, NOS, Vroeg op Vijf, naar aanleiding van het verschijnen van "Herbestemming Industrieel Erfgoed in Nederland" 24/11/94
1994 Lezing op de Conferentie Oude Fabrieken, Nieuwe Finkties: "Herbestemming, afstemmen van vraag en aanbod". Maastricht, op 24 november .
1995 Radio interview met Kenneth van Zijl, NPS, Radio Uit over Herbestemming Industrieel Erfgoed. 10 februari 1995.
1995 Lezing over de Strokartonfabriek de Toekomst. Verkiezingsbijeenkomst G. Beukema, Stadhuis Scheemda, 3 maart 1995.
1995 Gastkollege aan het ICR te Gent. "Herbestemming van Industrie Gebouwen", 23 maart 1995.
1995 Lezing "Herbestemming Industrieel Erfgoed" voor Samenwerkende Architecten en Bouwadviseurs (SAB) te Diemen op 14 november 1995.
1995 Mini-Symposium t.b.v Behoud Nozema-gebouw te IJsselstein, georganiseerd door de Historische Kring IJsselstein, P. Nijhof, B. Rebel, Ed.Schulte en B. Murk voor B&W en belangstellenden, 2 december 1995.
1996 "Architectuur en de Industriële Revolutie", lezing voor het Spoorvrouw Relatienet, Eindhoven, 6 februari 1996.
1996 "Het herbestemmingsproces uiteengerafeld", lezing ter gelegenheid van de opening van de Euregiotentoonstelling "Ombouwen in plaats van afbreken", P. Nijhof, A. Linters en Ed. Schulte, Casino te Beringen (B), 29 maart 1996.
1996 Openingsrede voor de tentoonstelling "Een derde leven voor de Ventoseflat?" in museum Kempenland, Eindhoven, 30 maart.
1996 "Herbestemming industrieel erfgoed in Overijssel", lezing i.h.k.v. het Jaar in het Museum Jannink te Enschede, 31 maart 1996.
1996 Radio interview met Tanneke de Groot, NPS, Radio Uit over Herbestemming Industrieel Erfgoed in Etten Leur, 23 mei 1996.
1996 "Conversion of Buildings of the Industrial Heritage" lecture in Banska Stiavnica, 7 juni 1996, i.h.k.v. Seminar - World Heritage Site Management, Academia Istropolitana, Bratislava. Op uitnodiging van de RDMZ, PIE, Zeist.
1996 Lezing "Herbestemming nader beschouwd; het spanningsveld tussen vorm en funktie", voor de vereniging "36 Grote monumenten gemeenten", in het Textiemuseum te Tilburg, 11 oktober 1996.
1996 Gastdocent in de cursus Aktualiteit en ontwikkelingen, georganiseerd door NCM, NRF, najaar 1996.
1996 Lezing "Inleiding op de problematiek van herbestemming van industriële monumenten" op het Symposium "Leven na de brouwerij", georganiseerd door de gemeente Zaanstad en het PIE, Zaandam, 14 november 1996
1997 lezingenreeks Capita Selekta TUE
1997 TICCIH Conferentie Maritieme Technologie en Mijnlandschappen, Griekenland 21-29 juni 1997 ("lezing over Rotterdam")
1997 Lezing "Bouwgeschiedenis" Capita Selecta PT, Ehv 081297
1997 Introductie staf RdMz Landbouwschuur, Zeist 19 nov. 1997
1997 Deelnemer Rondetafelgesprek Ministerie OC en W, Zeist 25 nov.
1997 Gastdocent AvBR Herbestemming van Gebouwen, dec'97
1998 "Gebouw zoekt funktie" te Venlo voor het SKV (Nedinsco gebouw)
1998 Lezing "Industrieel Erfgoed en Herbestemming" Seniorenacademie Brabant.
1998 Lezing over de "Handleiding Funtiemobiliteit Bollenschuren" Symposium te Noordijkerhout.
1998 Lezing over de Herbestemming van voormalige suikerfabrieken in West-Brabant" te Havana, Cuba.
1999 Lezing over Monumenten en Industrieel Erfgoed bij Stichting Thuishaven Tilburg

1992-2009 AResearCH (Architects & ResearCH), Oosterhout.
Onderzoek en ontwerp op het gebied van herbestemming gebouwen

Onderzoek:
1993 "Centrum voor Bouw- en Civiele Techniek te vestigen in de gebouwen van de voormalige Westergasfabriek te Amsterdam. Draaiboek voor oprichting en organisatie". Onderzoek verricht in opdracht van de Stadsdeelraad Westerpark te Amsterdam. AResearCH, Oosterhout, februari 1993, pp 25.
1994 Mercurius II, haalbaarheidsonderzoek als adviseur Herbestemming, i.o.v. Provinciebestuur Noord-Holland, januari- oktober 1994.
1994 Opdracht voor het verrichten van een Haalbaarheids- annex Ideeënonderzoek voor de Strokartonfabriek de Toekomst. Stuurgroep Oldambt/Provincie Groningen en gemeente Scheemda, juli-dec.1994. Uitvoering in samenwerking met Atelier voor Bouwkunst & Onderzoek, Zwammerdam.

Lidmaatschappen:
1999-2000 Lid van Intenational Specialist Committee/Technology van Docomomo (ISC/T)
1998-2003 Lid Monumentencommissie Gemeente Geldrop
1998-2012 Stichting Hart van Oosterhoutgroep
2000-2005 Lid Monumentencommissie Gemeente Oosterhout

Publikaties:
1993/4 Boekbijdrage: R. Blijdenstijn, M. Cramer, Ed. Schulte en J.J. Verwaal "Trafohuisjes", uitgeverij Matrijs, Utrecht, december 1993, pp 64.
1994 Boek: Peter Nijhof, Ed. Schulte, e.a. "Herbestemming Industrieel Erfgoed in Nederland", pp. 192. Walburg Pers te Zutphen, november 1994.

Congressen:
1994 "Trafohuisjes", studiedag georganiseerd door de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland. Amersfoort, 14 januari 1994.

Overige activiteiten:
1974-2020 Boek in voorbereiding over "H.E. Schulte architect HBO-BNA 1932-1967".
1990-1991 "De verandering van stad en land" Expositie in Enschede 1991. Bijdrage maquette woonhuis Lonneker 1931.
1991-2003 Adviezen over Welstandsbeoordelingen en Monumentenzorg t.b.v. Schade Regelings Kantoor (SRK), Zoetermeer
1992 Proyecto de Investigación y Planificación para la Recuperación y Rehabilitación Integral de Salvatierra de Tormes, Salamanca. Pilar Apestegui y Eduard Schulte. Salamanca, 1992.
1992-1993 Onderzoek naar de ontwikkeling en architectuur van electriciteitsgebouwen in de provincie Utrecht.
1992 Geselecteerd voor de uitwerking voor plannen voor de Westergasfabriek in Amsterdam", 1992.
1997 Museo de textil in Béjar, Rehabilitación y Conversión Finca San Albin. Arquitectos D. Eduard Schulte y D. Ramón Pelaez Pezzi, Salamanca, 1997.

Andere ervaringen:
1988-heden Bewoner van Salvatierra de Tormes (participerend onderzoek).

Adviezen:
1991 Herbestemming Gemaal Amsterdamse Waterleiding te Loenen a/d Vecht. Provinciebestuur Utrecht, maart 1991.
1993 Onderzoeksvoorstel Herbestemming Stationsgebouwen in Nederland 1993-1994, ingediend bij het Projektburo Industrieel Erfgoed, juli 1993.
1993 Verkennend onderzoek voor de inrichting en organisatie van een Pandenbank, ingediend bij het Projektburo Industrieel Erfgoed, juli 1993.
1994 Advies i.s.m. Projektbureau Industrieel Erfgoed aan de gemeente De Steeg over de herbestemmingsmogelijkheden van de voormalige baksteenfabriek Bingerden, 20 januari 1994.
1994 Advies aan Provinciebestuur Utrecht, afd. Monumentenzorg betreffende het behoud van het benzinestation van Dudok aan de A2 te Vinkeveen betreffende verplaatsing naar het Autotron te Rosmalen. Utrecht, 12 september 1994.
1994 Notitie naar aanleiding van het verzoek van de Provincie Utrecht een herbestemmingsplan te ontwikkelen voor de Wilhelminaschool te Rhenen, nov.1995 Interview met Ellen Klaus en Mirjam Beerman betreffende een draaiboek voor een TV-film over Industrieel erfgoed: "De kunst van het vernietigen", voor stel aan NPS, december 1995.
1995 Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, aanpak en strategie voor behoud industrieel erfgoed in de Raambuurt, Deventer, 22 november 1995.
1995 Advies over aanpak behoud van de voormalige Hollandia wolfabriek te Veenendaal aan Provinciebestuur Utrecht, 2 november 1995.
1995 Interview met Anne van der Burgt t.b.v publikatie, 11 december .
1996 Interview met Piet Hein v.d. Hoek, KRO's Brandpunt over een programmavoorstel, 21 maart 1996.
1996 Interview met Theo Toebosch, NRC, Herbestemming Industrieel Erfgoed, 290396
1996 Interview met Harm Ikink over herbestemming industrieel erfgoed, het onderzoek aan de TU en het Jaar. 28 maart 1996.
1996 Aanvraag om offerte Mouterij te Roermond van B&W: afgewezen, juni 1996
1995-1997 Adviezen aan Alet Klarenbeek over geschikte industrieel erfgoed lokaties.
1996 Interview voor "Radio Uit" met Tanneke de Groot live aan de Leurse Haven, 23 mei 1996 met voorbezichtiging van detentoonstelling.

Activiteiten als bestuurslid Stichting Herbestemming Industrieel Erfgoed (StiHIE) 1995-2004:
1995-2004 StiHIE is lid van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland
1995-1998 Adviseur van de Stichting Havenfront Leur, Etten-Leur Rekonstruktie tekeningen Havenfront
1995-1999 Lid Werkgroep Behoud Wisboomgemaal opgericht t.b.v. behoud en herbestemming Wisboomgemaal te Kinderdijk
1997 Lid jury Prijsvraag Raambuurt Deventer, januari-februari 1997
1997-1999 Lid van de commissie van goede diensten tbv de herbestemming van de Meneba fabriek te Leiden (overige leden: prof.ir. J. Oosterhoff, P.J.A. Kamper, prof. dr. H. de Vries†)
1997 Lid van de werkgroep Behoud Graansilo Korthals Altes te Amsterdam
1998-2003 Lid van de Raad van Advies stichting Lichthof Eindhoven,
1989-2008 Lid van de Stuurgroep Erfgoed in IJzer en Staal en lid van de Werkgroep Gebouwen Erfgoed in IJzer en Staal
1992-2005 Individueel lid van TICCIH (The International Conference on Conservation of Industrial Heritage)
1999-2003 Adviseur Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RdMz) Zeist, Coördinatiepunt Industrieel Erfgoed
2000 Lezing en advies over herbestemming Centrale Werkplaatsen Kessel-Lo Leuven (B).

adviezen:
1996 "De Leurse Haven, vroeger en nu en straks", adviezen en bijdragen, 24-27 mei in het Trouwkerkje te Etten-Leur.
1997 Herbestemming Leerlooierij te Oosterhout.
1997-1998 Jaffa, Utrecht
1998 MOK-werfjes te Raalte
1999 Adviezen RTL4 t.b.v. opnamelokatie serie "De rode draad"
1999 El Molino, een voormalige cementfabriek te Acquaseria, Como, Italië
2002 Hengelo "De waarde bewaard". Waarderingrapport over Stork gebouwen en terreinen.

publikaties:
1995 Ed. Schulte (Roland Blijdenstijn e.a.) Boekbijdrage: "Buiten Bedrijf; Benzinestations", uitgave PIE, Zeist pp.28.
1999 P. Nijhof en E. Schulte, "Herbestemming Bollenschuren", Jaarboek Monumentenzorg, tema Instandhouding, Zeist 1999, (pp.144-151)
2020 "H.E. Schulte architect HBO-BNA (1906-1967)". Boek in eigen beheer uitgegeven.

onderzoek/publikatie:
1998 Ed. Schulte en E. v.d. Steen "Herbestemming Bollenschuren, Handleiding voor de bepaling van de funktiemobliteit van bollenschuren", Oosterhout, 1998, p. 48.

onderwijs:
1998-2002 Docent aan de "Opleiding Restauratie" HBO+ Hogeschool van Utrecht.
1998 Gastdocent KU Leuven "Herbestemmin Industrieel Erfgoed"

studiedagen:
1999 The registration of Industrial Heritage, Industrion, Kerkrade, Stabien.
1999 Klimaatbeheersing, RDMZ, Zeist
1999 Herbestemming van grote monumenten, 's-Hertogenbosch
1999 FIEN studiedagen Kampen (vj) en Zuid-Holland (nj)

lezingen:
1999 Lezing "Industrieel Erfgoed en Herbestemming" Seniorenacademie Brabant.
1999 Lezing Herbestemming Industrieel Erfgoed: Monumentencommissie Hengelo

studiereizen:
1999 Herbestemming industriegebouwen te Hamburg (D)
1999 Acquaseria, Como, Italië, veldwerk cementfabriek

diversen:
1999 Gast presentatie Bollenonderzoek aan lokaal bestuur
1999 Deelnemer Cultuurhistorisch overleg RDMZ
1999 Gast presentatie Stoomhoutzagerij Nooitgedacht te Nieuwe-Pekela

Activiteiten in post TUE-periode als AResearCH Oosterhout
1999 Overleg met CRM (C. van Rappard) over behoud kollektie zendapparatuur Radio Kootwijk
t/m 2003 samenwerking RDMZ
t/m 2004 StiHIE is in 2004 opgeheven
t/m 2003 lid Monumentencommissie Gemeente Geldrop
t/m 2005 lid Monumentencommissie Gemeente Oosterhout
1998-2012 lid van de Stichting Hart van Oosterhoutgroep
1989-2008 Lid van de Commissie Erfgoed in IJzer en Staal (CieEIJS).
2002 Gast Herbestemmingsconferentie ARKO, Elektrum Arnhem
2003-heden Senior-adviseur Herbestemming BOEi. Mijn herbestemmingsarchief is bij BOEi ondergebracht.
2004 onderzoek Wagenwerkplaats, Amersfoort in opdracht van Usine (CieEIJS)
2004 deelnemer Studiedag FIEN "Sluizen te 's-Hertogenbosch"
2004 deelnemer Symposium "Kathedralen van het platteland" te Deventer
2005 literatuuronderzoek WO constructies in opdracht van TUD (CieEIJS)
2005 deelnemer 1e Nationale Sluizendag (Stowa Arnhem). Introdukie Piet Hohman's "Schip voor Schut".
2005 deelnemer CieEIJS excursie naar Scheepsliften Strepy Thieu (B).
2005 medewerkersmaaltijd BOEi in Amersfoort vm Nefkens garage "tot 2007".
2006 Lezing Industrieel erfgoed Cereol, feb. 2006 Utrecht.
2006 overleg UtrArch/website AResearCH/archief SCHSR
2006 gast op het Symposium "Beton" van de RDMZ te Rotterdam.
2006 deelnemer Studiedag "Fabrieken Wederopbouw" te Zwolle
2006 deelnemer CieEIJS symposium Hoogovens te Velzen
2006 medewerkersdag (1) BOEi rondje Nederland vanuit Utrecht met Herik Rail
2006 deelnemer Symposium Vroeg-naoorlogse afvalwaterzuiveringsinstallaties, Ede.
2007-heden deelnemer/webmaster Kranenprojekt Cie EIJS. Kranen een vergeten categorie erfgoed.
2007 deelnemer 2e Nationale Sluizendag te Gouda.
2007 gast Herbestemmingsconferentie ARKO, Frederik Hendrikkazerne Vught
2007 deelnemer CieEIJS symposium Bruggen en Sluizen in Gouda
2007-heden Lid BETEG - Commissie Behoud Technisch Erfgoed - Diemen
2007 een nieuwe werkgroep ziet het licht: Automotive architectuur, weer een 'vergeten' aandachtsveld.
2007 medewerkersdag (2) BOEi De Fabrique (voorheen Twijnstra).
2008 deelnemer Streeksymposium Industrieel Erfgoed Merwedezone.
2008 medewerkersdag (3) BOEi naar Corpus Oegstgeest en Van Nelle.

Activiteiten als senior adviseur
2009 Cursus Vaarbewijs 1
2009 Erfgoeddag in Molen De Ster (Ora et Laborafonds) te Utrecht.
2009 deelnemer 3e Nationale Sluizendag te Gorinchem.
2009 Opening Monumentendag Amersfoort WO excursie.
2009 medewerkersdag (4) BOEi Hengelo - Denekamp.
2010 medewerkersdag (5) BOEi Rotterdam.
2010 deelnemer 4e Nationale Sluizendag te Tiel.
2011 deelnemer RECOMOMO Symposium Utrecht.
2011 medewerkersdag (6) BOEi Haarlem/IJmuiden/Wijk aan Zee.
2011 deelnemer excursie BB Kring Zuid-Holland in Rijswijk (Fien).
2012 Presentatie boek "Tekens aan de wand" Amersfoort.
2012 medewerkersdag (7) BOEi Steyl en Venlo (Floriade)
2012 excursie Stadskanaal, Pekela, Scheemda en Jaarvergadering Fien.
2012 Werkatelier Herbestemming BOEi/VNG: Rekenen aan Herbestemming.
2012 Lezing Gerard Jacobs in Vlissingennamens het Kranenprojekt.
2013 VNODIA (Vlaams Nederlandse Ontmoetingsdagen) in Hasselt
2013 bezoek Herbestemming Watertoren Nieuw Lekkerland
2013 bezoek presentatie "Een toekomst voor watertorens" in de watertoren 's-Hertogenbosch
2013 bezoek verplaatsing Seinhuis Roosendaal
2013 deelname Studiedag Fabrieksschoorstenen, RCE Amersfoort
2013 medewerkersdag (8) BOEi naar Strijp-S Eindhoven.
2013 bezoek Opening steenfabriek Plasserwaard Wageningen
2013 excursies met BRIE naar Melis Gieterij in Tilburg en Leerlooierij van Assum in Dongen.
2013 deelname Nationaal Monumenten Congres in Tilburg.
2014 bezoek opening Wagenmakerij Venlo (BOEi)
2014 bezoek met Werkgroep Kranen aan presentatie 750 jaar Havenkranen in Antwerpen
2014 ingebruikname watertoren 's-Hertogenbosch (BOEi)
2014 bezoek met Kranenwerkgroep aan NDSM kraan 13 + oprichtingsinitiatief Stichting Erfgoed Kranen
2014 jaarvergadering FIEN bij RDM Rotterdam
2014 Workshop ERM Regentenzaal Utrecht (Ron Spaan&Jan v.d. Burg)
2014 Opening Cereolfabriek Oog in Al Utrecht
2014 Studiedag Erfgoed op Weg (lid werkgroep sinds 2007)
2014 medewerkersdag (9) BOEi naar Wooniversum en Cereol
2014 deelnemer 8e Nationale Sluizendag op Fort Nieuwesteeg
2014 deelnemer VNODIA 2014 (Vlaams Nederlandse Ontmoetingsdag Industriële Archeologie) in Rotterdam
2014 DOCOMOMO excursie naar Utrecht (Jongerius, Robijnhof, Stadsschouwburg)
2014 Presentatie kalender STIF bij Textiefabriek Van Puyenbroek te Goirle
2015 Presentatie van de PIE USB stick op de Nieuwjaarsreceptie in Nijmegen.
2015 Oprichting Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen (NedSEK) als vervolg Kranenprojekt CieEIJS.
2015 Presentatie van het boek "Tastbare Tijd 2.0" van Roland Blijdenstijn cs in Paleis Soestdijk.
2015 25 september: Symposium in Ede ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van BOEi en het afscheid van Peter Nijhof van de RCE. (medewerkersdag 10)
Peter en ik hebben dit beschouwd als een mooi besluit van onze jarenlange werk aan Herbestemming van Industrieel Erfgoed.
2016 2 maart Excursie/studiedag naar Schokbeton Zwijndrecht (Door Lucas van Zuijlen). Prachtige bedrijfshallen!!
2016 14 juni medewerkersdag (11) BOEi naar Ulft en omgeving
2016 23 juni Opening van het vm. BP Benzinestation Amersfoort (Siesta en gemeente Amersfoort)
2016 22 sept Opening Fiets Experience in de ENKA hal in Ede (BOEi)
2016 28 oktober Studiemiddag over historisch waardevolle kanalen "Nederland Kanalenland".
2016 3 november Afscheidsymposium Kees Geevers van de Hogeschool Utrecht
2017 14 en 15 april medewerkersdagen (12) + tweedaagse BOEI conferentie Blokhuispoort Leeuwarden
2017 17 juni Excursie Usine Spoorgebied Utrecht-Zuilen.
2017 29 juni Projectpresentatie Van Heutszschool in Kampen in het kader van 20-jarig jubileum HBO+ Opleiding Bouwhistorie en Restauratie.
2017 26 oktober 11e Nationale Sluizendag bij de Volkerak Sluizen te Willemstad met bezoek aan de Keenesluis.
2017 23 september Ontmoetingsdag SIEB-FIEN in Suikerfabriek de Zeeland met bezoek aan Industrieel Erfgoed in Bergen op Zoom.
2017 29 september Kranendag Rotterdam NedSEK
2017 8 november Opening Polygonale Loods Tilburg (BOEi)
2017 10 december Opnamen RTVU in Utrechts Archief "Utrecht 1950-75", 1e serie.
2018 25 mei Opening Kantoor Jan Jongerius Utrecht.
2018 27 mei De Amsterdamse School in Roosendaal (Museum het Schip, Amsterdam).
2018 30 mei Eerste steenlegging schoorsteen Ontspanningsgebouw Werkspoor (FIEN).
2018 20 september Symposium "Cultuurhistorie op de kaart" Afscheidsreceptie Roland Blijdenstijn, boek: "Over historische Wegen".
2018 14 november NedSEK Symposium "Met Haken en Ogen" bij de RCE Amersfoort.
2018 13 december Opening Utrecht Spoorstad - Utrechts Archief, boek 175 Jaar Utrecht Spoorstad.
2019 10 februari Opnamen RTVU in Utrechts Archief "Utrecht 1950-75", 2e serie.
2019 17 februari Van der Mondelezing "Utrecht bouwt 1954-1975" in de Pieterskerk, Bettina van der Sande en Arjan den Boer.
2019 8 maart lezing over de Utrechtse Bolwerken door Bert Poortman (Oud-Utrecht)
2019 23 maart Opening boerderij De Hoef Utrecht-Leidserijn (BOEi) (fam. Uiterwaal!).
2019 27 juni medewerkersdag BOEi naar Limburg (13)
2019 18 dec. Het Fundament: Interview met Ed. Schulte over herbestemmen. In het kader 25 jaar BOEi.
2020 25-jarig bestaan BOEi: 20 februari Reünie "Grondleggers" in de Doornenburgh te Maarssen.
2021 BOEi Feest Centrale Markthal Amsterdam, medewerkersdag (14)
2020-2022 Lid Jury 1e Industrieel Erfgoedprijs van FIEN. Uitreiking te Oisterwijk 5 maart 2022.
2022 30 sept. Deelnemer 14e Nationale Sluizendag Middelburg
2023 24 maart BOEi Vriendenrondleiding Dongecentrale Geertruidenberg: Frits Stuurman ontmoet, nu †.
2023 22 juni medewerkersdag (15) BOEi naar Utrecht Filmtheater Slachtstraat.
2024 31 mei BOEi Vriendendag naar Steenfabriek Zilverschoon te Heteren (met Spoorwegmuseum)
2024 8 juni 150 Jaar Spoorwegnuseum, lezingenen film.
2024 15 juni Dagje Rotterdam NN gebouw, Henket Paviljoen en Nai boeken bekeken.

Mijn "hobby" omvat verder het eigen en senior's archief, waarover ik in 2020 een
boek heb geschreven. Dit gebeurt hoofdzakelijk in de wintertijd. De zomertijd is nodig om het landgoed met autokollektie in Frankrijk 'af te bouwen' en de stadsboerderij in Spanje bij te houden.

TERUG NAAR BOVEN?
 

hien170x173shkl
naar home
inTarsacmei2014kopie
naar home
naar homenaar home