het "vak"

Ja, praktisch onder de tekentafel geboren, besloot ik op mijn 6e verjaardag dat ik architect zou worden, na nog een vage twijfel gehad te hebben omdat het gepruts met radio's en versterkers mij ook erg boeide, nam ik het besluit snel van de hbs naar de HTS te gaan. De keus stond vast!

kantoortekkr
de AvBR
buro De Heer
tekkr

via deze button naar heschultearchitect

tekkr
tekkr
buro Visser
Projekten
wp1963swp1965s
de TUE
herbestemming
industrieel erfgoed
wp1968swp1969s
monumentenzorg

1958

1958

1963

1964

1968

1969

2004

1998

2002

tarsac
wp1998wp2002
ateliers
het "vak"tekkrde AvBRburo De Heertekkrtekkrburo VisserProjektenwp1963sde TUEherbestemmingindustrieel erfgoedwp1968smonumentenzorgtarsacwp1998wp2002